Proti Microsoftu „bojuje“ už aj francúzska armáda

Príslušníci francúzskych ozbrojených síl komunikujú prostredníctvom e-mailového klienta Trustedbird, ktorý je vyvinutý s spolupráci s Mozillou. Tento týždeň vyšla i nová verzia "civilného" klienta Thunderbird, ktorý je určený pre širokú verejnosť. Zaujímavosťou je, že Mozilla vložila do novej verzie jadro klienta Trustedbird, ktoré je výsledkom práce IT expertov francúzskej armády.

Rozhodnutie francúzskej armády používať softvér s otvoreným zdrojovým kódom nadväzuje na vládnu diskusiu v rokoch 2003 – 2007 o „hľadaní maximálnej technologickej a komerčnej nezávislosti“ pri používaní nástrojov v oblasti informačných a komunikačných technológií. Armáda je tak ďalšou zo štátnych inštitúcií, ktorá odmietla platený softvér a postupne ho nahrádza nástrojmi s otvoreným zdrojovým kódom.

Problémom klienta Microsoft Outlook je menšia úroveň bezpečnosti ako i nemožnosť vykonať dodatočné úpravy kvôli zatvorenému kódu, tvrdí francúzska armáda. V súčasnosti sa Thunderbird/Trustedbird nachádza na asi 80 tis. počítačoch francúzskych ministerstiev financií, vnútra a kultúry.

Okrem vonkajšej bezpečnosti je hlavnou dominantou klienta Trustedbird možnosť jednoznačne overiť, či si adresát elektronickej pošty e-mail skutočne prečítal alebo nie. Tento aspekt je veľmi dôležitý, pokiaľ ide o vykonávanie príkazov od veliteľov a ich overovanie.

„Začalo to ako vojenský projekt, ktorý sa však rýchlo zovšeobecnil,“ hovorí podplukovník Frederic Suel, ktorý na Ministerstve obrany celý projekt koordinuje. Armádnym informatikom sa podaril vyvinúť bezpečný klient, ktorý podporuje všetky bežne používané e-mailové systémy, čo ho stavia do role plnohodnotného konkurenta pre MS Outlook.

Trustedbird by sa mohol stať preferovaným klientom celej Severoatlantickej aliancie (NATO), veria francúzski vojaci, ktorí ho už spojencom predstavili.

Priazeň vojakov si získava i Linux. Francúzska armáda chce byť nezávislá od Microsoftu i v oblasti operačných systémov a kancelárskeho softvéru. Namiesto MS Windows do každého počítača Linux a prednosť pred MS Office bude mať OpenOffice, tvrdí velenie.

Otázka financií alebo poznatkov?

Francúzska vláda volí otvorený zdrojový kód, aby šetrila verejné zdroje, tvrdia niektorí pozorovatelia. Softvéroví experti však oponujú a hovoria, že aj softvér šírený zdarma má svoju cenu (nielen finančnú) a francúzska vláda si to uvedomila.

„Nikdy to nebude úplne zadarmo,“ hovorí plukovník Bruno Poirier-Coutansais, expert na informačné technológie. Odvoláva sa na fakt, že ak chcela armáda vyvíjať svoje vlastné softvérové jadro, musela investovať najmä do ľudských zdrojov. Ďalšie náklady sa spájajú s aktualizáciami a zabezpečením.

Francúzska vláda je so softvérovým vývojom spokojná, hovorí podplukovník Suel a dopĺňa, že Trustedbird/Thunderbird je produktom, ktorý je pripravený ujať sa nielen v armáde, ale i vo „veľkých medzinárodných firmách“. IT expert Bernadr-Louis Roques, výkonný riaditeľ Truffle Capital IT, však namieta, že súčasný trend hovorí skôr o odklone od softvéru s otvoreným zdrojovým kódom.

EurActiv/Reuters