Radšej späť Kosovo ako ísť do EÚ

Srbsko sa teší vysokej podpore svojho obyvateľstva pre vstup do EÚ. Hoci sa v posledných mesiacoch podpora mierne znížila, začlenenie krajiny do Spoločenstva si želá 63,9% verejnosti.

Podpora členstva v EÚ stojí a padá na otázke Kosova. Takmer tri štvrtiny opýtaných povedali, že je neprijateľné, aby Brusel postavil uznanie nezávislosti (bývalej) juhosrbskej provincie do roviny podmienky integrácie. V takomto prípade nemajú záujem podieľať sa na politikách Spoločenstva.

Výsledky prieskumu verejnej mienky publikoval portál B92.net deň po tom, čo šéf európskej diplomacie Javier Solana vyzval na podpis dohody o zblížení medzi Srbskom a EÚ. Podľa neho by mali členské krajiny EÚ-27 jasne podporiť integračnú víziu Srbska pred 11. májom 2008, kedy sa v krajine konajú parlamentné voľby. Podľa Solanu je potrebné podporiť pro-európske politické sily.

Solanove slová odmietol Boris Tadić, srbský prezident. “Vítam každú podporu EÚ pre Srbsko, ale nikdy neuvítam kohokoľvek zasahovanie do vnútorných záležitostí Srbska”, uviedol vo svojej reakcii 9. apríla.

Slobodan Samardžič, srbský minister pre Kosovo, si položil otázku, či bude EÚ pokračovať v stabilizačnom a asociačnom procese aj po tom, čo Kosovo vyhlásilo samostatnosť. Dodal, že ak áno, poruší Stabilizačnú a asociačnú dohodu, ktorú sama podpísala so Srbskom. V článku 135 sa spomína Kosovo ako súčasť Srbska.

Uznanie nezávislosti Kosova odmietli ako možnú podmienku pre členstvo Srbska v EÚ aj cyperský minister zahraničia Markos Kyprianou a jeho srbský kolega Vuk Jeremič. Srbský minister si v Nikózii položil rečnícku otázku: “Stojím tu v hlavnom meste členského štátu, ktorý nikdy neuzná Kosovo. Ako môže byť žiadané Srbsko, aby tak učinilo?” (EurActiv 09/04/2008).