Redukcia vojenského kontingentu EÚ v Bosne

Krátka správa

V stredu 28. februára 2007 sa predstavitelia EÚ-27 dohodli na zásadnej redukcii počtu svojich vojakov na Balkáne. Vojenské sily EUFOR, ktoré zodpovedajú za misiu Althea, budú zredukované takmer o dve tretiny. Má sa tak udiať v časovom horizonte do konca mája 2007.

Tento krok vychádza z harmonogramu tranzície Bosny a Hercegoviny. Ďalšia fáza počíta s menej početným, ale zároveň dostatočne silným kontingentom, ktorý dokáže aj naďalej plniť ciele operácie na vynútenie mieru. Podľa oficiálnych vyhlásení, ak bude hroziť kríza, EÚ bude schopná v krátkom čase vojenskú prítomnosť radikálne posilniť.

Redukcia počíta s krokom Veľkej Británie stiahnuť takmer všetkých svojich príslušníkov ozbrojených síl z Bosny. Podľa vyjadrenia britského ministra obrany pre BBC, Adama Ingrama, ide o reflektovanie reality, že Bosna je v porovnaní s minulosťou oveľa bezpečnejším prostredím. Treba dodať, že iným nemenej závažným faktorom môžu byť aj výdavky na udržiavanie početného kontingentu v Afganistane a v Iraku.

Kontingent EUFOR bol ustanovený 2. decembra 2004 po tom, čo NATO rozhodlo o ukončení misie SFOR. EUFOR nadviazal na pôsobenie SFOR rovnako početnou vojenskou prítomnosťou. Európske jednotky vykonávajú svoju misiu podľa Hlavy VII Charty OSN. V súčasnosti je 6-tisícový kontingent tvorený prevažne vojakmi EÚ-27, z nečlenských krajín pochádza cca 850 vojakov, z toho 350 je tureckých.

Misia Althea má nasledovné ciele:
– zastrašovanie s ohľadom na mierové zmluvy z Daytonu a Paríža; a
– zabezpečenie bezpečnosti prostredia Bosny a Hercegoviny.
Zároveň je EUFOR podpornou silou, ktorá napomáha činnosti Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY).

Vojenská misia v Bosne je súčasťou politiky EÚ voči balkánskemu regiónu. Súčasťou tejto politiky je okrem iného poskytovanie rôznych podporných programov tranzície krajiny v kontexte stabilizačného a asociačného procesu.

Slovensko sa v súčasnosti na EUFOR podieľa 45 príslušníkmi ozbrojených síl.