Rehn: na ťahu je Srbsko

Pozadie

Srbsko je jedným z potenciálnych kandidátov na členstvo v EÚ. Zatiaľ však na rozdiel od svojich susedov Chorvátska, Albánska či Čiernej Hory nemá status kandidátskej krajiny. Než sa ňou stane, musí s Úniou podpísať Stabilizačnú a asociačnú zmluvu. Rokovania o nej sa začali v roku 2005.

Srbsko sa stále spamätáva z vojny v 90. rokoch a zlej ekonomickej situácie. Hoci je hospodársky ras uspokojivý, nezamestananosť v Srbsku dosahuje viac než 20 % a korupcia je tu stále na programe dňa.

Otázky

Hlavnou prekážkou pre podpis Stabilizačnej a asociačnej dohody s EÚ, ktorá je už technicky pripravená, je problematická spolupráca Srbska s Medzinárodným tresným tribunálom pre bývalú Juhosláviu v Haagu (ICTY). Rokovania boli z tohoto dôvodu v roku 2006 pozastavené a po zatknutí dvoch obvinených opätovne obnovené.

Minulý týžden informovala hlavná žalobkyňa ICTY Carla Del Ponte ministrov zahraničia EÚ o tom, že v spolupráci sú stále rezervy. Konkrétne Srbsku vyčítala, že neumožňuje prístup do svojich archívov. Faktom však je, že Srbsko vydalo už 20 z 24 hľadaných osôb, čo Rehn vydáva za úspech politiky kondicionality. Najväčší otáznik však visí nad stále unikajúcimi a najhľadanejšími vojnovými zločincami Ratkom Mladičom a Radovanom Karadžičom.

Média v uplynulých dňoch informovali o vyhlásení istej srbskej aktivistky, že srbská tajná služby má informácie o pobyte Mladiča. Agentúra toto vyhlásenie nekomentovala, srbská vláda vypísala odmenu v hodnote 1 milión eur za informácie vedúce k zadržaniu Mladiča. Splnomocnenec vlády pre spoluprácu s tribunálom oznámil, že srbské bezpečnostné zložky zvýšili svoju aktivitu na zadržanie Mladiča, prehľadali bývalé kasárne severne od Belehradu. Odmietol však, že by to malo mať súvis s očakávanou návštevou Carly Del Ponte v Belehrade, od ktorej správy bude závisieť rozhodnutie o podpise Stabilizačnej a asociačnej dohody.

Slovinský spravodajca EP liberál Jelko Kacin, ktorého správa bola na programe tohtotýždňového plenárneho zasadania v Štrasburgu, sa prikláňa k názoru nutnosti lepšej spolupráci so súdom. “Pokiaľ sa toto nezmení a Srbsko bude aj naďalej porušovať Dohovor o genocíde tým, že masoví vrahovia sa budú slobodne pohybovať na území Srbska, Európska únia nemôže ani len pomýšľať na podpis Stabilizačnej a asociačnej dohody”, uviedol Jelko Kacin.

Potrebu zmien si uvedomuje aj Belehrad. Srbský prokurátor pre vojnové zločiny Vladimir Vukčevič minulý týždeň uviedol: “Ako občan Srbska si neželám, aby moje deti či vnuci žili svoj život v tieni Ratka Mladiča a jeho spoločníkov”.

Poslanci Europarlamentu vyslovili Srbsku uznanie za mierové riešenie množstva zložitých problémov, napríklad rozpustenie štátneho spoločenstva Srbsko a Čierna Hora, spravodlivých a slobodných parlamentných volieb a vytvorenia novej proeurópskej vlády.

Europoslanci riešili aj “pretrvávajúcou diskrimináciou rómskej komunity” a chcú, aby Belehrad zvážil rozšírenie miery územnej decentralizácie voči Vojvodine, a Sandžaku, teda oblastiam s početnou maďarskou a bosnianskou menšinou. Srbský parlament tiež správa vyzýva, aby si splnil svoje záväzky vyplývajúce z rozsudku Medzinárodného súdneho dvora (tu sa myslí rozhodnutie z 26. februára 2007, ktorý zbavil Srbsko zodpovednosti za genocídu v Srebrenici, no konštatoval, že porušilo záväzok zabrániť jej) to znamená vydať Ratka Mladiča.

Komisá pre rozšírenie Olli Rehn tiež podčiarkol význam zmluvy o zjednodušení vydávania víz a readmisii medzi Srbskom a EÚ. Panuje všeobecný názor, že čím ľahšie sa nadväzujú priame fyzické kontakty, zvyšuje sa otvorenosť krajny, čo zase napomáha demokratizácii. Únia sa chce popri biznismenoch sústrediť najmä na mladú generáciu – študentov. Zo štatistík totiž vyplýva že drvivá väčšina srbských študentov nikdy nebola v zahraničí. Podľa plánu by mala dohoda o zakladajúca jednoduchší postup pri vydávaní schengenských víz vstúpiť do platnosti v januári 2008.