Rómska europoslankyňa: Zbieranie odtlačkov treba vidieť v širšom kontexte

Rozhodnutie vlády Silvia Berlusconiho zbierať odtlačky prstom Rómom bez občianstva a identifikačnej karty je „dobre zamýšľané,“ konštatuje maďarská poslankyňa Lívia Járóka (EPP-ED) v rozhovore pre EurActiv.hu.

Járóka, ktorá je sama Rómkou, považuje požiadavku EP na zastavanie zberu odtlačkov prstov v Taliansku za bezpredmetnú, pretože opatrenie sa bude vzťahovať na každého jedného človeka v krajine. Taliansky parlament medzičasom (17.7.) schválil návrh zákona, podľa ktorého sa odtlačky prstov stanú po roku 2010 bežným biometrickým znakom na všetkých identifikačných kartách. Inými slovami, o dva roky bude musieť odovzdať svoj odtlačok každý bez ohľadu na svoj etnický pôvod.

Na začiatku júla prijali európski poslanci EP rezolúciu, v ktorej označili opatrenie za „akt diskriminácie založený na rasovom alebo etnickom pôvode.“ Hlasovalo za ňu 336 členov pléna, 220 bolo proti a 77 sa zdržalo. Ešte pred tým kritizovala kroky ministra vnútra Roberta Maroniho Rada Európy, ktorá použila prirovnanie k fašistickým praktikám (EurActiv 30/06/08).

Járóka namieta a tvrdí, že zber odtlačkov je súčasťou širšieho úsilia o vydanie dokladov „tým deťom a imigrantom, ktorí nemajú absolútne žiadne dokumenty.“

Járóka uzavrela tému talianskych Rómov konštatovaním, že je potrebné vytvoriť im pracovné miesta – „pracovné ponuky za skutočné platy.“ Podľa nej, kľúčom k riešeniu sociálnych problémov menšiny je učiniť z nich „obyvateľov platiacich dane.“