Rozšírenie a dopady Schengenského režimu

Krátka správa

Správa, že vstup Slovenska a nových členských krajín do Schengenského priestoru bude kvôli technickým problémom odložený minimálne o dva roky vyvolala v EÚ-10 vlnu nevôle. O dôsledkom odloženia vstupu, ale aj o dopadoch budúceho vstupu na vzťahy s východnými susedmi, bude hovoriť konferencia „Rozšírenie a dopady Schengenského režimu“, ktorá sa bude konať v Košiciach, 24. novembra 2006.

Podujatie si kladie dva hlavné ciele, ktoré sa premietnu do obsahu dvoch panelových diskusií:

  • Účastníci budú diskutovať o politických a praktických dôvodoch pre odklad rozšírenia Schengenského priestoru o nové členské krajiny, vrátane SR.
  • Panelisti zhodnotia dopady novej východnej Schengenskej hranice na vzťahy EÚ so susedskými krajinami Európskej únie na základe konkrétneho prípadu vzťahov Slovenskej republiky a Ukrajiny. Druhá panelová diskusia sa tak zameria na dôsledky posunu Schengenskej hranice pre vonkajšiu politiku EÚ a na základe lokálnych skúseností z východného Slovenska a zo západnej Ukrajiny ponúkne konkrétne odporúčania na odstránenie možných negatívnych dôsledkov pre budúce vzťahy Európskej únie so susedskými krajinami.

Konferenciu organizuje Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike, Informačná kancelária Európskeho parlamentu a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku v rámci projektu Národný konvent o EÚ.