Rozvojová pomoc je presmerovaná na migráciu

Zdroj: Nadácia Pontis

Mimovládne rozvojové organizácie kritizujú európske vlády, ktoré presúvajú rastúcu časť rozpočtov určených na oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA), na financovanie nákladov spojených s migrantmi a žiadateľmi o azyl.

Európska konfederácia mimovládnych organizácií Concord kritizovala napríklad Nemecko za to, že do štatistík ODA zahŕňa náklady na utečencov. Podľa správy Aidwatch týmto „trikom“ zvýšil Berlín výdavky na rozvojovú pomoc na 0,55% HDP.

Podľa správy sa tak napríklad najväčším beneficientom dánskej rozvojovej pomoci v 2016 stalo samo Dánsko: 30% rozpočtu krylo výdavky na utečencov priamo v krajine. Minulý rok to bolo 15%.

Podobne sú na tom Rakúsko, Švédsko či Taliansko. V roku 2015 tvorili 22% švédskej ODA výdavky na utečencov nachádzajúcich sa v krajine. V tomto roku to mala byť celá polovica – no opozícia mimovládnych organizácií prinútila vládu zmeniť plány.

Podľa Concord EÚ ako celok v skutočnosti znižuje rozvojovú pomoc. Len päť krajín si plní medzinárodný záväzok a na ODA dáva 0,7% HDP: Dánsko, Luxembursko, Holandsko, Švédsko a Veľká Británia.

Riaditeľ Concord Seamus Jeffreson štáty EÚ vyzval, aby prestali umelo navyšovať štatistiky ODA výdavkami, ktoré majú „pochybný vplyv“: „Pravdou je to najmä keď sa bavíme o výdavkoch na utečencov – čo je oblasť, v ktorej majú členské štáty EÚ morálnu povinnosť pomáhať, no bez toho, aby brali z rozpočtov na (rozvojovú) pomoc.“

Podľa spomínanej správy, podobu pomoci EÚ minulý rok výrazne ovplyvnila migračná kríza. Viac ako milión utečencov požiadalo v 2015 v EÚ o azyl. Mnohé krajiny tak využili pravidlo OECD ktoré umožňuje, aby sa do rozvojovej pomoci započítavali aj niektoré výdavky na utečencov, v prvom roku po ich príchode do krajiny.

Slovensko pomáha málo

Podľa oficiálnych štatistík sa slovenská ODA v 2005-2014 pohybovala medzi 55-65 miliónov EUR – teda pod 0,1% HDP. Minulý rok rozvojový rozpočet vzrástol (na 0,1% HDP) a slovenská vláda prisľúbila, že sa dostane postupne na úroveň 0,33% – čo je záväzok prijatý na pôde EÚ.

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (MVRO) však na nedávnej tlačovej konferencii upozornila, že minuloročný nárast môžeme prisúdiť z veľkej časti materiálnej rozvojovej humanitárnej pomoci smerujúcej na Ukrajinu, a nie rozvojovej spolupráci s programovými či projektovými krajinami.

MVRO tiež kritizovala rastúci trend zahŕňania výdavkov na bezpečnostné opatrenia do rozvojovej pomoci. MVRO je členom konfederácie Concord.

 

Konferencia Rozvoj a demokracia 2016 je spolufinancovaná zo zdrojov oficiálnej rozvojovej pomoci – SlovakAid, Európskej komisie, UNDP, Medzinárodného vyšehradského fondu a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.