Rozvojová pomoc – Slovensko má centrálnu agentúru

Krátka správa

Ministerstvo zahraničných vecí zriadilo k 1. januáru ako svoju rozpočtovú organizáciu Slovenskú agentúru pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Tá bude pod vedením kariérneho diplomata Vladimíra Halgaša riadiť a administrovať projekty v rámci slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci.

Agentúra nahradila doterajší systém, v ktorom tieto činnosti vykonávali dve administratívne a kontraktačné jednotky pod správou bratislavskej pobočky UNDP a Nadácie na podporu občianskych aktivít. Generálny riaditeľ sekcií medzinárodných organizácií, spolupráce a boja proti terorizmu Roman Bužek na brífingu 20. decembra potvrdil, že MZV chce pokračovať v implementácii prijatých strategických dokumentov slovenskej rozvojovej spolupráce a má záujem pokračovať v doterajšej spolupráci s Platformou mimovládnych rozvojových organizácií, UNDP a Nadácie pre podporu občianskych aktivít aj v nových inštitucionálnych podmienkach.

Na túto oblasť je v budúcoročnom rozpočte ministerstva určených 169 miliónov korún. Smerovať by mali do vybratých krajín – Srbsko, Čierna Hora, Macedónsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Afganistan, Kazachstan, Mongolsko, Tadžikistan, Uzbekistan, Kirgizsko, Keňa, Mozambik a Sudán.

Členovia OECD, do ktorej patrí aj Slovensko, prijali už dávnejšie záväzok poskytovať rozvojovú pomoc vo výške 0,7% HDP. K rovnakej hranici sa zaviazala aj Európska únia, pričom pre nové členské krajiny bol stanovený miernejší, postupný plán na jej dosiahnutie. Podľa záväzných odporúčaní by mala naša rozvojová pomoc dosiahnuť v roku 2010 0,17% HDP (viac ako dvojnásobok súčasnej sumy) a v roku 2030 0,33% HDP. Podľa agentúry TASR však zdroje z ministerstva priznávajú, že tento cieľ sa na základe vývoja rozdeľovania prostriedkov v štátnom rozpočte javí ako nereálny.