Rumunsko a Bulharsko majú v oblasti justície stále medzery

zdroj ec.europa.eu

Barrosove slova zazneli po včerajšom (18.7) kolégiu komisárov, ktoré prijalo pre obe krajiny konkrétne odporúčania v rámci mechanizmu spolupráce a overovania.

Komisia podľa Barrosa priznáva, že v Rumunsku zaznamenali za minulých päť rokov pozoruhodný pokrok v oblasti súdnictva.

Komisia je však zároveň znepokojená súčasným bojom medzi ľavicovou vládou, vedenou Viktorom Pontom a odvolaným stredopravým prezidentom Traianom Băsescuom. Preto chce pokračovať v mechanizme spolupráce a overovania, pričom ďalšiu správu chce vydať koncom tohto roka.

„Politické rozpory politických strán nemôžu byť ospravedlnením tejto situácie. Politici nemôžu zastrašovať sudcov pred prijímaním konkrétnych rozhodnutí," zhodnotil Barroso dianie v Rumunsku.

Komisia zašla dokonca tak ďaleko, že pohrozila v správe stratou hlasovacích práv v Rade EÚ, ak sa súčasná situácia nezmení.

Barroso však zároveň ocenil, že rumunský premiér bol ústretový voči obavám Únie, týkajúcich sa nezávislosti ústavných procesov a rozhodovania súdov a že po návšteve v Bruseli dal písomné záruky, že Rumunsko zavedie do praxe 11 bodov, ktoré požaduje EK.

Predseda komisie to okomentoval slovami „Rumunsko urobilo krok späť od priepasti“.

Podľa nedávneho prieskumu Eurostatu si 72 % občanov Rumunska želá pokračovanie mechanizmu overovania až dovtedy, kým sa ich krajina v oblasti justície nezaradí na úroveň ostatných štátov EÚ.

Barroso pripomenul aj to, že dnes v Rumunsku pociťuje až 90 % obyvateľov nedostatky v oblasti boja proti korupcii a organizovanému zločinu.

Bulharsko dostalo odklad

Podľa Komisie dosiahlo aj Bulharsko za posledných päť rokov výrazný pokrok, ale potrebuje zavádzať efektívnejšie prijaté reformy do praxe.

„Bulharsko prekonalo dlhú cestu od svojho vstupu do únie. Zákony boli prijaté, teraz bude potrebné ich zavedenie do praxe," zhodnotil Barroso súčasnú situáciu v tejto krajine.

Komisia sa obáva, či sú prijaté reformy v Bulharsku udržateľné. V oblasti súdnictva ide predovšetkým o zaručenie sudcovskej integrity a transparentnosti a objektívnosti pri vymenovávaní sudcov.

V rámci boja proti korupcii komisia poukázala na nedostatočnú spoluprácu medzi rôznymi štátnymi inštitúciami. Komisia požaduje hmatateľnejšie výsledky v boji proti organizovanému zločinu.  

Podľa Eurostatu si 78 % občanov Bulharska si želá pokračovanie mechanizmu overovania až dovtedy, kým sa krajina nezaradí na úroveň ostatných štátov EÚ.

Koncom roka 2013 by mala Komisia vydať v prípade Bulharska súhrnnú správu o stave justície. To znamená, že bulharské úrady dostali viac ako ročný odklad na dosiahnutie želateľných výsledkov.

(EurActiv/TASR)