Schengen opäť o čosi bližšie

Komisár Franco Frattini, Zdroj: Európska komisia

Krátka správa

Mnoho členských krajín, ktoré vytvárajú vonkajšiu hranicu Spoločenstva s východnými, juhovýchodnými a stredozemnými európskymi krajinami, „musí prekonať nedostatky.“ Podľa denníka Financial Times to konštatuje vnútorná správa Rady.

Estónsko, Maďarsko a Slovinsko majú najväčšie problémy pri kontrole svojich hraníc s Ruskom, Ukrajinou, Srbskom a Chorvátskom. Spáva rovnako konštatuje, že Malta, ako sa zdá, má vážny problém s vydávaním víz.

Za vzorový príklad je dané Poľsko, ktoré spomedzi ostatných krajín disponuje „najmodernejším vybavením a dostatočným počtom colníkov a vojakov strážiacich hranicu.“

Hodnotiaca správa o pripravenosti vstupu nových krajín do Schengenského systému bola navrhnutá, avšak oficiálne bude predstavená až na stretnutí Rady ministrov spravodlivosti vnútra, ktoré bude prebiehať 8.-9. novembra 2007. Ministri na ňom rozhodnú, ktoré z členských krajín, vstupujúcich do EÚ v roku 2004, sa už od 21. decembra 2007 pripoja k systému bez vnútorných hraníc. Decembrový dátum sa však týka len vonkajších geografických hraníc. Letiská a prístavy úspešných členských krajín budú do systému priradené až od 29. marca 2008.

Šancu pripojiť sa k Schengenu má 9 z 12 posledných nových členských krajín. Aby sa tak stalo, tento krok musí získať jednomyseľnú podporu v Rade. Bulharsko, Rumunsko a Cyprus by sa mohli k systému pripojiť o rok neskôr (geografická hranica – 2008, letiská a prístavy 2009), ak v dostatočnej miere implementujú schengenskú legislatívu a vybudujú spoľahlivý systém kontroly na hraniciach.

Začiatkom tohto týždňa sa minister vnútra, Róbert Kaliňák, stretol so svojím rakúskym kolegom, ktorý pripravenosť Slovenska na vstup do Schengenu označil za dostatočnú (EurActiv 09/10/07).

Diskutujte: Rozšírenie Schengenu – definitívny rozpad zvyškov “železnej opony” alebo jej presun ďalej na východ?