Slovenskí vojaci vyslaní do Kosova a Afganistanu

Pozadie

Misia KFOR v Kosove ako aj misia ISAF v Afganistane sú spolu cyperskou misiu tri priority SR pokiaľ ide o pôsobenie našich vojakov v zahraničí. Región západného Balkánu okrem toho predstavuje dlhodobú prioritu zahraničnej politiky Slovenska.

Kosovo je v súčasnosti horúcou otázkou medzinárodnej politiky. Posledné kolo rokovaní o jeho budúcom štatúte sa skončilo bez výsledku, predstavitelia kosovských Albáncov sú netrpezliví a hrozia jednostranným vyhlásením nezávislosti. Anylitici upozorňujú na riziko destabilizácie, ak sa riešenie bude opäť odkladať.

Ako informovala agentúra TASR, veliteľ kosovskej mierovej jednotky NATO, francúzsky generálporučík Xavier de Marnhac nedávno predpovedal, že provinciu čakajú ťažké časy a zároveň požiadal o jasné smernice, ako má jednotka KFOR konať v prípade očakávaného vyhlásenia nezávislosti Kosova na Srbsku.

„Z vojenskej perspektívy potrebujeme veľmi jasne chápať, aké sú zámery medzinárodného spoločenstva v Kosove,“ citovala generála agentúta TASR. Dodal, že toto sa osobitne týka prevažne srbského severu Kosova v prípade, ak Srbi a srbská vláda odmietnu akceptovať autoritu kosovskej vlády.

Pokiaľ ide o Afganistan, vedenie NATO a hlavne vláda USA kritizujú nedostatočné zdroje, ktoré členské štáty poskytujú pre misiu ISAF.

Otázky

Do Afganistanu odchádza 56 a do Kosova 35 profesionálnych vojakov zo Slovenska. 

Do misie v Kosove bude vôbec po prvý krát vyslaná vrtuľníková jednotka – dva dopravné vrtuľníky Mi-17 – ktorá bude pôsobiť na celom území operácie KFOR pričom ich základňa bude v tábore Šajkovac. Vrtuľníky budú zabezpečovať prepravu materiálu, personálu aj ranených. Ministerstvo sa na pôsobenie jednotky pozerá aj ako na ďalšiu príležitosť na zvýšenie odborných spôsobilostí príslušníkov Ozbrojených síl. Úlohy zatiaľ plnila na území Slovenska pri rôznych živelných pohromách.

Návrh na vyslanie jednotky dopravných vrtuľníkov schválila vláda SR na obdobie od 16. decembra 2007 do 16. júna 2008. Predpokladané celkové náklady na vyslanie dvoch vrtuľníkov Mi-17 a 39 vojakov na dve trojmesačné rotácie sú ministerstvom odhadované na 55 307 000 slovenských korún. Prostriedky budú hradené z rozpočtu ministerstva obrany, rovnako ako náklady na pôsobenie piatich príslušníkov ozbrojených síl na veliteľstvách operácie KFOR od ruhej polovice roku 2008 vo výške 8 047 000 slovenských korún.

Slovenskí vojaci pôjdu do Kosova s rozšíreným mandátom, ktorý schválila vláda SR. Cieľom rozšírenia mandátu je podľa ministerstva obrany SR „dosiahnuť prostredníctvom aktívnej účasti slovenských ozbrojených síl okrem uvedeného roja vrtuľníkov aj zber informácií a monitorovanie situácie, vykonávanie spoločných opatrení v spojení s miestnou políciou pri prevencii kriminality a pripravenosť k vyčleneniu síl a prostriedkov na potlačenie nepokojov.“

„Tieto jednotky odchádzajú do dvoch z troch hlavných operácii medzinárodného krízového manažmentu a považujeme ich za prioritné.“ Minister obrany dodal, že je presvedčený o ich pripravenosti a verí, že „všetky skúsenosti z výcviku a ich predchádzajúceho pôsobenia v medzinárodných operáciách uplatnia počas svojho pôsobenie v krajine“.  Pôsobenie v misiách minister považuje za dôležitú súčasť v kariérnom raste profesionálneho vojaka, pretože si tam môže reálne precvičiť svoju pripravenosť.

V Afganistane bude naša multifunkčná ženijná rota vykonávať odmínovacie práce a elimináciu nevybuchnutej munície, rekonštrukciu vzletových a pristávacích dráh, opravy a budovanie ostatných letiskových plôch, úpravy terénu a ničenie určených objektov v operačnom priestore ISAF.