Slovensko a Česko nechcú európsku pohraničnú políciu

zdroj:euractiv.com

Medzi hlavné témy včerajšej Rady EÚ pre vnútorné záležitosti a spravodlivosť (8. októbra) patrila ochrana vonkajšej hranice EÚ, dôslednejšie uplatňovanie návratovej politiky a dokončenie zoznamu bezpečných krajín. Členské štáty sa tiež dohodli na navýšení finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ na humanitárnu pomoc a podporu krajinám pod najväčším tlakom migrantov.

V snahe odbremeniť azylové systémy členských štátov sa únia dohodla na zozname bezpečných krajín. Žiadosti o azyl od občanov týchto štátov sa budú vybavovať v zrýchlenom konaní. Na zozname sa nachádza šesť krajín západného Balkánu a Turecko.

Slovenský šéf rezortu vnútra, Robert Kaliňák, uviedol, že EÚ by mala zvážiť doplnenie zoznamu aj o Afganistan a Pakistan.

Vonkajšia hranica

Rada sa zhodla na tom, že EÚ musí vážnejšie pristupovať ku spoločnej zodpovednosti za ochranu svojich vonkajších hraníc. Ministri súhlasili s personálnym aj finančným posilnením agentúry Frontex.

V tejto súvislosti český minister vnútra, Milan Chovanec, vyhlásil, že krajiny V4 nebudú súhlasiť so vznikom žiadnej spoločnej hraničnej polície.

Spoločne so slovenským ministrom vnútra Robertom Kaliňákom si želajú skôr zachovanie národných policajných tímov, ku ktorým by bol Frontex iba nadstavbou, nie federálnou organizáciou.

Chovanec pripomenul, že česká vláda tento týždeň schválila vyslanie 50 policajtov na pomoc s ochranou maďarskej hranice so Srbskom. Kontingent sa má neskôr rozšíriť na 100 členov.

V rámci českého predsedníctva Vyšehradskej štvorky Chovanec očakáva v tejto iniciatíve dohodu všetkých štyroch premiérov. Nateraz podobný zámer potvrdil iba Kaliňák s tým, že Slovensko prispeje rovnako 50 policajtami a technickou podporou.

Návratová politika

Ďalším prostriedkom uvoľnenia tlaku na EÚ má byť aj dôslednejší výkon návratovej (readmisnej) politiky. Týka sa imigrantov, ktorí nespĺňajú kritériá sa získanie statusu utečenca a nemajú preto nárok na udelenie azylu.

Únia mieni pritvrdiť v readmisiách neoprávnených žiadateľov, čo má slúžiť na odradenie ekonomických migrantov.

Pri výkone rozhodnutí o návratoch bude členským štátom aktívnejšie asistovať Frontex. V rámci neho sa vytvorí špecializovaný úrad pre návraty. Frontexu sa zároveň zvýši rozpočet.  

Rada apelovala na uplatňovanie smernice o návratoch z roku 2009. Komisia má vyhodnotiť jej slabé stránky a prekážky. Členské štáty musia podnikať všetky potrebné kroky pre úspešnú realizáciu návratov, vrátane možnosti zadržania imigrantov až do ich deportácie. Má to však byť krajné riešenie.

Diplomati EÚ a členských štátov majú pri politických rokovaniach s krajinami pôvodu ekonomických migrantov klásť dôraz na dodržiavanie readmisných dohôd.

Do vzťahov s týmito krajinami chce únia zaviesť princíp „viac za viac“. V praxi to znamená, že za lepšiu spoluprácu pri návratoch získajú tieto štáty viac výhod aj v iných oblastiach spolupráce s EÚ. Príkladom je napríklad zámer naviazať zjednodušovanie vízovej povinnosti na väčšiu ústretovosť pri prijímaní svojich vrátených občanov.

Ministri vnútra Slovenska a Česka sa na spoločnej tlačovej konferencii po rokovaní Rady zhodli na tom, že readmisné vzťahy EÚ s tretími krajinami nefungujú dobre. Privítali by, ak by si tieto zmluvy dojednávali jednotlivé členské štáty individuálne.

Trvalá schéma relokácie už nie je na stole

Po skončení rokovania rezortných ministrov bolo jasné, že Európska komisia upustila od svojho zámeru predložiť trvalý relokačný mechanizmus pre reditribúciu utečencov medzi štátmi EÚ, tzv. trvalé kvóty.

Tento výsledok obaja slovenskí ministri privítali a považujú ho za svoje víťazstvo.

"Súboj, ktorý sme zohrávali v prípade prvého a druhého balíka kvót, bol rozhodujúci, lebo zatiaľ nemáme na stole permanentný systém kvót," konštatoval Kaliňák.

Chovanec dodal, že pred uvažovaním o trvalom systéme bude treba najskôr vyhodnotiť fungovanie predošlých systémov presídľovania.

Aktuálne ostáva v platnosti dočasný, dvojročný mechanizmus, ktorý má presídliť celkovo 160 000 utečencov. Prvá takáto relokalizácia sa uskutočnila v piatok (9. októbra). Dvadsať utečencov z Eritrey odletelo z Talianska do Švédska.