Slovensko môže dostať kompenzácie za nedodaný ruský plyn

Európsky komisár pre energetiku Günther Oettinger by mal na októbrovom samite EÚ (23-24. október) otvoriť otázku kompenzácií Slovensku za zníženie dodávok plynu z Ruskej federácie. Potvrdila to hovorkyňa ministerstva hospodárstva SR Miriam Žiaková.

Oettinger podľa Žiakovej konštatoval, že „finančné náhrady od Gazpromu predstavujú len čas riešenia a preto na októbrovej Európskej rade bude k tejto téme prezentovať jednoznačné stanovisko.“

Slovenská republika však najprv musí vyčísliť straty spôsobené výpadkom dodávok zemného plynu.

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) začiatkom októbra zaregistroval pokles dodávok plynu od ruského Gazpromu až o 50%. Predstavitelia ruského energetického gigantu tvrdia, že dodávky sú stabilné. Za zníženým objemov plynu majú byť technické problémy.  

Dodávky klesajú aj v iných krajinách

Zníženie dodávok v septembri hlásili aj Poľsko a Nemecko. Predstavitelia poľského monopolu PGNiG vyhlásili, že začiatkom septembra prijali až o 24% menej plynu ako bolo stanovené v zmluvách s ruským Gazpromom.

Nemecký koncern E.ON zaznamenal len mierne zníženie dodávok. Tie boli okamžite nahradené prísunom plynu z iných zdrojov.

Krajiny strednej Európy, ktoré importujú ruský plyn z plynovodov, ktoré neprechádzajú ukrajinským územím, nehlásili zmeny v dodávkach. Operátori v Maďarsku, Bosne, Srbsku, Bulharsku a Rumunsku nezaznamenali žiadny pokles objemu plynu.  

Diverzifikácia dodávok

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) minulý týždeň uzavrel 5-ročnú zmluvu s E.ON Global Commodities o dodávkach zemného plynu. V prípade potreby môže Slovensko denne doviezť až 2 milióny metrov kubických plynu.

Na zabezpečenie plynulých dodávok počas zimných mesiacov SPP zrealizoval aj mimoriadny nákup plynu na rakúskych spotových trhoch. V prípade potreby bude plyn prepravený cez vstupný bod Baumgarten.

Ďalšou možnosťou by bolo dovážať zemný plyn takzvaným reverzným tokom z Českej republiky alebo Rakúska. V prípade zastavenia dodávok môže byť tento tok spustený v priebehu niekoľkých hodín. Zároveň tak má Slovensko prístup aj k spotovým trhom v Nemecku.

Plynulé dodávky plynu spotrebiteľom v zimnom období by mali byť zabezpečené aj z vlastných zásob SPP.  Podzemné zásobníky sú naplnené na 90% čo predstavuje vyše 1,5 miliárd metrov kubických plynu. V prípade núdze je SPP pripravený rokovať aj so zahraničnými spoločnosťami, ktoré majú uskladnený plyn v zásobníkoch na území Slovenska.

TASR