Slovensko nechce zveriť Schengen Komisii

Zdroj: Rada EÚ

Na mimoriadnom stretnutí Rady v Bruseli ministri diskutovali o podmienkach, ktoré musia byť splnené na to, aby sa mohli na schengenskej hranici dočasne zaviesť kontroly. Táto otázka sa dostala na stôl ako dôsledok zvýšeného migračného tlaku zo severnej Afriky a následných sporov medzi členskými štátmi, predovšetkým Talianskom a Francúzskom.

Väčšina členských krajín súhlasí, že pravidlá musia byť jasnejšie, aby sa neinterpretovali svojvoľne a v prípade krízových situácií a neumožňovali jednostranné opatrenia.

O tom ako presne sa majú pravidlá špecifikovať sa stále diskutuje. Definitívnu odpoveď dá summit lídrov EÚ v Bruseli 24. júna.

Nepochopenie

„Nechceme menej Európy, naopak chceme jej viac“, tvrdil francúzsky minister vnútra Claude Guéant po ministerskom stretnutí. Podľa neho boli francúzske zámery s hranicami po konfrontácii s Talianskom „nepochopené“.

Na otázku, čo hovorí na údajne plánované jednostranné zavedenie kontrol Dánskom Guéant vyhlásil: „Nie je normálne, ak pri riadení spoločného priestoru, pravidlá určujú individuálne rozhodnutia. To nie je možné“.

„Potrebujeme pravidlá, ktoré sú definované dopredu a definujú kritériá toho, čo už predstavuje krízu.“

Maďarský minister vnútra Sándor Pintér, ktorý stretnutiu predsedal vyhlásil, že o potrebe zachovania Schengenu prevláda konsenzus. „Voľný pohyb osôb po celom kontinente je jedným z hlavných výdobytkov Únie, ktorý je potrebné zachovať“, povedal. Varoval pred hrozbou „reťazovej reakcie“, kedy sa jednotlivé krajiny rozhodnú zavádzať hraničné kontroly.

Podľa súčasných pravidiel je možné kontroly zaviesť len dočasne v prípade, že exituje hrozba pre verejný poriadok v krajine, napríklad v snahe zabrániť veľkej skupine problémových fanúšikov pricestovať na veľké športové podujatie.

Podľa eurokomsárky Cecilie Malmström je potrebné vylepšiť Schengen bez toho, aby utrpela jeho podstata. „Musíme sa vyhnúť jednostranným nekoordinovaným rozhodnutiam členských štátov“, vyhlásila.

Európska komisia preto vypracuje jasnejšie usmernenia ako by mali krajiny interpretovať schengenské ustanovenia. „Len ako posledná možnosť, za veľmi presne definovaných pravidiel môže dôjsť k dočasnému znovu zavedeniu hraničných kontrol“, hovorí komisárka.  

Úloha Komisie zatiaľ nejasná

Úloha Európskej komisie pri schvaľovaní zavádzania kontrol ešte nie je známa. Komisia je toho názoru, že by v tomto mala hrať kľúčovú úlohu. Mnohé členské štáty ale nesúhlasia, aby Brusel rozhodoval, či môžu kontrolovať národné hranice.

„Komisia by rada hrala kľúčovú úlohu v tejto oblasti“, povedal francúzsky minister. Podľa neho s tým ale majú viaceré členské krajiny problém“, minimálne ak by mala mať toto právo exkluzívne.

To je aj prípad Slovenska. Podľa ministra vnútra Daniela Lipšica je najdôležitejšia vec prípadného návrhu otázka, kto bude mať rozhodujúce kompetencie teda „či to bude vecou členských štátov, alebo nejakej európskej inštitúcie.“ „Náš postoj je, že by to malo byť vecou členských štátov," povedal v Bruseli pre TASR.

Konečné rozhodnutie pravdepodobne prinesie Rada ministrov pre vnútorné veci.

Prijeme desať utečencov. Kapacity máme viac.

Slovenský minister v Bruseli novinárom povedal, že Taliansko situáciu s utečencami trochu preháňa. Vážnejšia situácia je podľa neho na Malte. potvrdil, že Slovensko odtiaľ prevezme 10 utečencov, ktorých úrady plánujú usídliť v záchytnom tábore v Humennom.

„Prioritou pre mňa je, aby ani prevzatie nejakého symbolického množstva azylantov nesprevádzalo žiadne bezprostredné riziko,“ uviedol Lipšic. Desať azylantov je podľa Lipšica pre Slovensko „možno iba symbolický počet“. Minister pripomenul, že na Slovensku je síce dosť azylových centier a voľnej kapacity, ale prísun azylantov musí byť primeraný. „Slovensko nebude preberať vo veľkom meradle zodpovednosť iných štátov,“ konštatoval.

Česi chcú zo Schengenu vylučovať

V prípade, že niektorá zo signatárskych krajín nebude schopná dostatočne zabezpečiť bezpečnosť vonkajších hraníc, mala by byť z neho vylúčená. Podľa informácií to navrhla na Rade Česká republika. Schengenské pravidlá takúto možnosť nepoznajú. Podpora pre takýto návrh je zatiaľ nejasná. "To nie je vec zo dňa na deň … To je vec na roky," vysvetľuje podľa ČTK Daniel Lipšic. Okrem toho by to podľa neho bolo finančne náročné.

Dánsko popiera správy

Dánsky minister vnútra Søren Pind odmieta, že by Dánsko plánovalo zaviesť kontroly na hraniciach ako o tom informovali médiá. Plánované opatrenia smerujú na posilnenie colných kontrol ako súčasť proti kriminálnym aktivitám. Dánsko podľa neho plne rešpektuje Schengenskú dohodu.

Komisárka Malmströmová uviedla, že nebude komentovať ani chystané dánske opatrenia ani uistenia ministra. Komisia podľa nej potrebuje čas, aby preskúmala dánske návrhy, ktoré oficiálne dostala v stredu.

EurActiv/TASR