Smart defense je šancou pre V4, ale musíme ostať realisti

zdroj Globsec2012

Ekonomická kríza priškrtila výdavky takmer všetkých štátov, čo sa mimoriadne výrazne odrazilo najmä na rozpočtoch pre obranu. Nižšie výdavky na obranu však ohrozujú schopnosť štátov plniť si záväzky. „Náš najväčší problém je nedostatok financií na dodržiavanie toho, k čomu sme sa zaviazali,“ povedal na konferencii Globsec štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Peter Burian.

Alexander Vershbow, zástupca generálneho tajomníka si myslí, že dnešný svet je veľmi nepredvídateľný. Pre NATO je preto výzvou, aby sa fiškálna kríza nepremietla do bezpečnostnej krízy.

Podobne uvažuje aj Burian. „Bezpečnosť nie je lacná a ak budeme túto oblasť ďalej zanedbávať, môžeme pocítiť následky,“ vyhlásil a dodal. „Ak sa pozrieme na možnosti, ako ušetriť peniaze, pooling a sharing a spoločné využívanie kapacít a spôsobilostí štátov na spoločné cvičenia či spoločné využívanie zariadení na údržbu, môže ušetriť veľa financií.“

Tzv. inteligentná obrana (smart defense) bude aj jednou z ústredných tém májového summitu NATO v Chicagu. „Bude trvať roky, kým tento projekt plne implementujeme,“ tvrdí Vershbow. Podľa neho by mali spojenci užšie koordinovať svoje plány, špecializovať sa na to, čo robia najlepšie a spolupracovať pri tých spôsobilostiach, ktoré vedia lepšie zabezpečiť multinárodne.

Český minister obrany Alexander Vondra však upozorňuje, že inteligentná obrana nemá chýbajúce zdroje v obrane kompenzovať. Pri škrtoch, ktoré dosiahli 25 % z rozpočtu za tri roky, ako tomu bolo napríklad v Česku, ale aj na Slovensku, to ani je je možné.

„Pooling a sharing sú nástrojmi, ako využiť peniaze lepšie, ale nemôžu slúžiť ako výhovorka pre tých, ktorí chcú brať peniaze z obrany. Teraz nie je čas na krátenie rozpočtu v tejto oblasti. Nežijeme v bezpečnom a krásnom svete,“ vysvetľuje Jíři Schneider, prvý námestník českého ministra zahraničných vecí.

Spolupráca V4

Dlho sa hovorí o využívaní nástrojov pooling a sharing na úrovni štátov V4. Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko majú v mnohých oblastiach spoločné záujmy. Zhodujú sa na tom aj predstavitelia ministerstiev zahraničných vecí jednotlivých štátov. „Zahranično-politická orientácia v regióne je v základoch rovnaká,“ vyhlásil Zsolt Németh, maďarský minister zahraničných vecí.

Burian tvrdí, že Slovensku by nástroje pooling a sharing veľmi pomohli. „Nemôžeme si sami dovoliť kupovať drahé vojenské letectvo, alebo iné vojenské vybavenie. Preto by pooling a sharing mohlo skutočne znamenať lepší a efektívnejší spôsob.“

Schneider však upozorňuje, že treba ostať realistami. „Myslím si, že by sme nemali mať veľké ambície, mali by sme ostať realistickí a mali by sme byť veľmi úprimní v odpovedi na otázku, prečo sme doteraz neboli úspešní.“

Spoluprácu krajín V4 považuje v určitých oblastiach za veľmi prospešnú. „V4 sa stala hodnotným formátom na rôznych úrovniach. Nezdieľame všetky záujmy, ale sú záujmy, ktoré zdieľame.“

Vondra si myslí, že pooling a sharing sa dá využiť v oblastiach, ako sú helikoptéry, vzdelávanie či logistika. Zároveň povedal, že tento týždeň sa očakáva spoločná deklarácia višegrádskych ministrov obrany a zahraničných vecí o spolupráci V4.

Navyše ešte pred summitom v Chicagu by mala expertná skupina projektu DAV4, ktorá analyzuje možnosti vzájomnej spolupráce krajín V4, prezentovať konkrétne odporúčania pre svoje vlády v oblasti pooling a sharing.

Ako vzor mal slúžiť úspešný model Nordickej obrannej spolupráce, ktorá spája Nórsko, Švédsko, Fínsko, Dánsko a Island. Nórsky minister obrany Espen Barth Eide o spolupráci povedal, že prinútila krajiny „rozmýšľať inak“. Jej zmyslom nie je robiť veľké veci, ale praktické veci.