Solana aj Rehn podporili Lajčákov návrh policajnej reformy

Policajná reforma predstavuje nevyhnutný predpoklad pre podpis Stabilizačnej a asociačnej dohody (SAA) s EÚ. Dohoda je tiež prvým krokom k európskej integrácii Bosny a Herzegoviny (BaH). Umožní napríkald BaH dovážať bez ciel svoje produkty na európsky trh, zatial čo počas prechodného obdobia budú ponechané clá na tovar z Únie.

Javier Solana vyzval predstaviteľov Bosny a Herzegoviny ku konštruktívnemu prístupu pri rokovaniach o reforme. Lídri dvoch najvplyvnejších politických strán Haris Silajdžič a Sulejman Tihič však už stihli odmietnuť návrh policajnej reformy predložený Špeciálnym predstaviteľom EÚ Lajčákom. Tvrdia, že nespĺňa cieľ zjednotenia policajných síl v Bosne, ale naopak legalizuje etnické rozdelenie policajných zložiek.

V pondelok vyjadril Lajčák spolu s eurokomisárom Ollim Rehnom sklamanie z toho, že Bosna a Herzegovina ešte stálne nanaplnila predpoklady na podpis SAA. Únia požaduje, aby bola policajná refoma postavená na troch princípoch:

  • centrálne orgány budú mať všetky legislatívne a rozpočtové kompetencie pre oblasť polície,
  • žiadne politické zasahovanie do práce polície,
  • policajné okrsky budú stanovené na základe profesionality a technických možností, nie etnicity.

Rovnako ako Solana, Rehn vyjadril plnú podporu návrhu reformy, ktorú Lajčák predložil straníckym lídrom na konci augusta. Ako uviedol predložený návrh je plne v súlade so štandardmi EÚ.

Slabou nádejov pre ďalší priebeh rokovaní je, že politickí lídri už posyktli detailné komentáre k predloženému návrhu a súhlasili, že budú pokračovať v rokovaniach s cieľom dosiahnuť dohodu do konca septembra. Ideálne by bolo ak by sa ju podarilo dosiahnuť ešte pred správou Komisie. Ak sa tak nestane, Bosna sa môže ocitnúť v integračnom procese pozadu za svojimi susedmi.

Ako uviedol Miroslav Lajčák: „Výsledok rokovaní bude pre bosnianskych lídrov skúškou politickej dospelosti.” Vo svojom vystúpeni v parlamente Bosny a Herzegoviny dal krajine jasne na výber: izolácia alebo integrácia. Opätovne vyzval politikov, aby prestali spochybňovať existenciu štátu či jeho častí. Zdôraznil tiež, že policajná refoma nevyrieši všetky problémy, ktoré BaH má. Krajina by mala dokončiť reformu polície čo najskôr, aby sa mohla sústrediť na ďalšie problematické oblasti. Je potrebné napríklad prijať stratégiu pre reformu súdnictva, pre ktorú zatiaľ tiež chýba politická podpora.