Spolupráca v boji proti terorizmu na mŕtvom bode

 

Krátka správa

Fínskemu predsedníctvu a Komisii sa 22. septembra nepodarilo presvedčiť ministrov spravodlivosti a vnútra EÚ aby sa vzdali národného práva veta v oblasti boja proti zločinu, súdnej spolupráce a prisťahovaleckej politiky.

Objavilo sa viacero názorových rozdielov medzi tými krajinami, ktoré si želajú intenzívnejšiu integráciu súdnych systémov, a skupinou žiadajúcou väčšiu nezávislosť. Zástupcovia členských krajín oficiálne diskutovali o plánoch predložených v máji 2006 na implementáciu !preklenovacej“ klauzuly do zmluvy EÚ, ktorá by vytvárala možnosť zrušenia práva veta v oblasti spravodlivosti a vnútra bez toho, aby sa musela meniť sama zmluva.

Komisia tvrdí, že je potreba zmeny je „mimoriadne urgentná“ kvôli teroristickým útokom v Londýne a Madride, ako aj štyrom prekazeným útokom plánovaným v Európe v roku 2006.

Nemecko bolo medzi tými členskými krajinami, ktoré sa postavili proti klauzule. Berlín tak urobil z obavy, že jej prijatie podkope snahy o prijatie Ústavnej zmluvy, ktorá reformovala aj túto oblasť. Euroústava je jednou z priorít Nemeckého predsedníctva, ktoré začne v januári 2007.

Podľa Komisie vyústilo zablokovanie snáh o vyššiu efektivitu policajnej cezhraničnej spolupráce do širšieho problému – hlavnej prekážky bezpečnostným a antiteroristickým plánom EÚ.

„Môžeme sa vzdať snáh (o efektívnejšiu bezpečnostnú politiku) len preto, že chceme presadiť euroústavu? Mojou odpoveďou, a odpoveďou mnohých členských krajín, je nie“, povidal komisár pre spravodlivosť a vnútro Franco Frattini.

Fínsky minister vnútra Kari Rajamaki povedal: „Občania od EÚ očakávajú pridanú hodnotu v bezpečnostných veciach, najmä pri boji s organizovaným zločinom a terorizmom.“

V Tampere rokovali ministri aj o návrhu čiastočného zjednotenia občianskoprávnej legislatívy. Ministri návrh schválili, no podľa fínskej ministerky spravodlivosti Leeny Luthanen (sociálni demokrati) bude táto úloha trvať niekoľko rokov.