Srbsko chce poznať názor súdu OSN na Kosovo

Minister zahraničných vecí Srbska Vuk Jeremič vycestoval do New Yorku, aby získal od Valného zhromaždenia Organzácie spojených národov podporu pre podnet na Medzinárodný súdny dvor (International Court of Justice). Súd by mal dať Srbsku a medzinárodnému spoločenstvu odpoveď na to, či bolo jednostranné vyhlásenie nezávislosti Kosova v súlade s medzinárodným právom.

Valné zhromaždenie sa najbližšie zíde v septembri. Názor Medzinárodného súdneho dvora nie je právne záväzný a jeho váha sa odvíja skôr od jeho morálnej a odbornej autority. Nie je vynútiteľný.  

Podľa Vuka Jeremiča oslovením MSD Srbsko sleduje dva ciele. V krátkodobom horizonte predovšetkým spomalenie resp. zastavenie procesu uznávania Kosova jednotlivým štátmi. Chce tiež zabrániť tomu, aby sa Priština stala členom medzinárodných organizácií, čo sa zatiaľ darí. V dlhodobom horizonte, v prípade, že by súd rozhodol, že nezávislé kosovo nie je z pohľadu medzinárodného práva celkom v poriadku, návrat za rokovací stôl.

Na margo situácie v Gruzínsku Jeremič povedal: “Srbsko od začiatku kosovskej krízy zdôrazňovalo, že jednostranné vyhlásenie nezávislosti bude predstavovať nebezpečný precedens pre riešenie konfliktov vo svete”. Konflikt na Kaukaze podľa neho ukazuje nebezepčenstvá vojenského prístupu. Prístup Srbska bude iný, hovorí Jeremič, založený na práve a mierový, čo znamená že sa Srbsko bude snažíť o názor Medzinárodného súdneho dvora.

Na súd OSN sa obrátilo aj Tbilisi, ktoré obviňuje Rusko z toho, že násilnými prostriedkami, s podporou johoosetských a abcházskych separatistov, vyhnalo veľké počty Gruzíncov a iných etník z ich domov medzi rokmi 1991 až 2008. Odvoláva sa pri tom na medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie z roku 1965, ktorú podľa nich Rusko porušilo. Gruzínsko údajne konzultovalo aj prokurátúru Medzinárodného trestného súdu (International Criminal Court), zatiaľ však nepodniklo ďalšie kroky.