Starnutie obyvateľstva spôsobuje armádam problémy

 

Krátka správa

Európski ministri obrany sa 3. októbra neformálne stretli vo fínskom Levi aby podporili 25-stranovú správu Európskej obrannej agentúry (EDA) „Prvotná dlhodobá vízia pre európske obranné kapacity a kapacitné potreby“.

Výkonný riaditeľ EDA Nick Whitney povedal: „Je jasné, že budúci kontext európskej obrany má v sebe mnoho výziev. Bude nákladnejšie získať pre naše ozbrojené sily nových ľudí a výstroj a budeme musieť byt dostatčne flexibilní, aby sme zvládli komplexné a citlivé operácie.“

Podľa správy bude musieť EÚ klásť väčší dôraz na „opatrné a presné využitie vojenskej sily“. Budúce vojenské misie EÚ budú pravdepodobne „expedičné, multinárodné a multiinštrumentálne“ a o ich úspechu rozhodne „komplementárnosť civilných a vojenských snáh“.

Správa poukazuje na výzvy vytvárané starnutím obyvateľstva a ukazujúcimi sa ťažkosťami pri hľadaní nových regrútov: „Obrana bude musieť žiť s verejnými financiami, ktoré sú pod tlakom rastúceho bremena penzií, ktoré zmenšuje základňu možných nových regrútov a spoločnosti robí opatrnejšími v prístupe k intervenčným operáciám.“

Správa tiež žiada intenzívnejšie investície do obranného výskumu a vývoja, ako aj lepšiu koordináciu obmedzených národných obranných rozpočtov.