Štáty EÚ sa vyrovnávali s krízou škrtaním výdavkov na obranu

zdroj: flickr, autor: Steve O:in NC

Celkové obranné výdavky v nominálnych číslach sa medzi rokmi 2006 a 2010 mierne znížili z 201 mld eur na 194 mld eur. Ak započítame infláciu, tak zníženie je výraznejšie. Posledná hodnota predstavuje 1,6 % z celkového HDP. Na pripomenutie, členské štáty NATO prijali záväzok vynakladať 2% z HDP na obranu.

Za pozornosť stojí aj údaj, ktorý hovorí, že všetky vládne výdavky rástli napriek kríze v rokoch 2006 – 2010 v priemere približne o 3%. To znamená, že vlády sa snažili v čase vysokých rozpočtových deficitov šetriť najmä na obrane.

Ak sa pozrieme na štruktúru výdavkov, viac ako polovica z nich išla na personál. Druhú najvyššiu položkou (23%) tvoria operácie a údržba zariadenia. Nasledujú (22%) investície vrátane výskumu. Iba posledná kategória výdavkov zaznamenala v absolútnych hodnotách od roku 2006 mierny nárast. Ak však berieme do úvahy len výdavky na samotný výskum, tak tie mali po celý čas taktiež klesajúci trend.

Výdavky na personál klesali najmä vďaka prepúšťaniu vojenských, ale najmä civilných zamestnancov. Takisto klesol aj počet vojakov umiestnených na operáciách mimo územia EÚ. Oba poklesy sú pritom súčasťou dlhodobého trendu. Pokles vojakov na zahraničných operáciách sa neodrazil na výdavkoch na tieto operácie. Práve naopak, tie sa od roku 2006 takmer zdvojnásobili.

Analýza porovnávala aj jednotlivé štáty. Európska ochranná agentúra by mala dáta za jednotlivé štáty zverejniť v polovici januára.