Steinmeier predstavuje Akčný plán EÚ pre Blízky východ

Krátka správa

Európsky akčný plán, ako ho Nemecko nazvalo, by mal dopĺňať mierové úsilie USA na Blízkom východe. V súlade so záväzkom EÚ prispievať k stabilzácii nepokojného regiónu, by sa mala EÚ sústrediť na podporu malých a stredných podnikov, vzdelávacieho systému, polície a justície i iných inštitúcií na palestínskych územiach. Už dnes je EÚ s 800 miliónmi eur ročne najväčším finančným donorom v regióne.

Steinmeier hovoril o pláne s premiérom Palestínskej samosprávy Salámom Fajjádom. V ďalších zastávkach na svojej ceste po regióne predstaví plán prezidentovi Palestínskej samosprávy Mahmúdovi Abbásovi a izraelskému premiérovi Ehudovi Olmertovi. Bližie detaily Akčného plánu Steimeier nešpecifikoval.

Uviedol ale, že bezpečnosť na Blízkom východe má mimoriadny význam pre európsku bezpečnosť. EÚ sa v mierovom procese angažuje aj vo formáte blízkovýchodného Kvarteta, zloženého z USA, Ruska OSN a EÚ. „Ak využijeme príležitosť Kvarteta a ak budú Európania a Američania pracovať bok po boku, môžeme byť úspešní“, zhodnotil situáciu Steinmeier.

V súčasnosti prebiehajú problematické prípravy na novembrovú mierovú konferenciu v americkom Annapolise. EÚ zatiaľ oficiálnu pozvánku od USA neobdržala, no očakáva sa, že v prípade ak sa prijmú nejaké závery, EÚ sa bude podieľať na ich implementácii. Steinmeier vyhlásil, že konferencia nebude mať úspech, pokiaľ obom stranám neposkytne „uchopiteľnú perspektívu“.