Študenti: Vízia pre Úniu

V rámci druhého ročníka Modelovaného zasadnutia Rady Európskej únie sa študenti 5. ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave predložilo simulované Slovenské predsedníctvo návrh spoločnej rezolúcie vo dvoch otázkach – Európska služba pre vonkajšie vzťahy (ESVČ) a Susedská politika EÚ. Zaoberali sa teda politicky citlivými otázkami, na ktorých riešenie Únia ešte len čaká.

Na základe schváleného Návrhu vyhlásenia k ESVČ by mala byť v zmysle Lisabonskej zmluvy vytvorená Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Jej funkciou bude zastupovať EÚ v tretích krajinách a medzinárodných organizáciách. Návrh vymedzuje spoločnú diplomatickú službu všetkých členských krajín EÚ, s úzkym prepojením na Radu a Komisiu. Obsahom pôsobenia bude Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP), vrátane Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP).

Personál ESVČ bude pozostávať z dvoch skupín. Prvú bude tvoriť personál Komisie a sekretariátu Rady, ktorý bude predstavovať „jadro“, druhú skupinu bude reprezentovať personál „dočasne vyslaný“ diplomatickými službami členských štátov, ktorý však tiež nebude zo svojej pozície presadzovať národné, ale spoločné záujmy EU.

Pri téme susedskej politiky sa rozpútala živá diskusia k návrhu Veľkej Británie vytvoriť „Plán B“ – dokument umožňujúci rozšírenie EU najmä o Chorvátsko v prípade, že by nebola ratifikovaná Lisabonská zmluva. Návrh sa však stretol s odmietavým postojom, najmä Francúzska a Grécka, ktoré ho považujú za krok späť a apelujú na zodpovedný prístup členských štátov pri prijímaní spoločného dokumentu. Štáty opätovne vyzvali na ratifikáciu zmluvy vo všetkých štátoch EÚ.

Konferencii predchádzali dvojmesačné aktívne konzultácie, počas ktorých spolupracovali študenti aj so zastupiteľskými úradmi jednotlivých štátov v Bratislave, Viedni a Prahe. Cieľom modelovaného zasadania bolo umožniť študentom v praxi uplatniť teoretické vedomosti v oblasti negociácií, bilaterálnej a multilaterálnej diplomacie ako aj protokolu, nadobudnuté počas štúdia. Úlohou študentov bolo naštudovať reálne stanoviská členských krajín pred summitom a adekvátne k nim vypracovať návrhy dokumentov popri realizácii predbežných negociácií.

Iniciatíva bola organizovaná Fakultou medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v spolupráci so spoluorganizátormi: Zastúpením Európskej komisie v SR, Euroatlantickým centrom, Nadáciou Friedrich Eberta a Filozofickou fakultou Univerzity Komenského.