Summit EÚ-Rusko: žiadne prehnané očakávania

Pozadie

Obchod a investície medzi Úniou a Ruskom sú na vzostupe. Rusko je tretím najväčším obchodným partnerom EÚ po Spojených štátoch a Číne. Vzájomná obchodná výmena má hodnotu 210 miliárd eur.

V roku 2005 zabezpečovalo Rusko viac ako 40 % dodávok zemného plynu a viac ako 30 % dodávok surovej ropy. Strategická spolupráca v oblasti energetiky je preto jadrom vzťahov EÚ-Rusko.

Rusko je jediou krajinou, s ktorou má EÚ tradíciu konania dvoch summitov ročne. Dnešné stretnutie prichádza v kľúčovom momente: pred decembrovými parlamentnými voľbami v Rusku a prezidentskými voľbami v marci 2008.

Otázky

Za posledné obdobie vyvstalo vo vzájomných vzťahoch množstvo otázok v oblasti obchodu, energetiky aj medzinárodnej politiky. Napriek tomu sa očakáva sa, že dnešný summit ponechá viac otázok otvorených, než dá odpovedí.

Komisárka pre vonkajšie vzťahy Benita Ferrero-Waldner povedala poslancom EP: „Hoci sa niekoľko významných otázok nedorieši, pokročíme v iných a postavíme základy pre ďalšiu prácu v tejto fáze tranzície Ruska.“

Niektorí európski diplomati sú súčasným stavom vzťahov s Ruskom a malými očakávaniami spojenými so summitom frustrovaní. Iní oceňujú „nový realizmus“ a teda aj, že na žiadnej strane nie sú prehnané očakávania.

Elena Prokhorova, analytička centra EÚ-Rusko povedala EurActiv.com, že hlavný rozdiel medzi týmto a ostatnými summitmi je, že „očakávania nie sú prehnané, ale realistické“. Doteraz strácalo strategické partnerstvo s Ruskom svoje smerovanie. Podľa Prokhorovej je tento vývoj pozitívny, aj keď sa na summite neočakáva žiadny radikálny prelom.

Kľúčovými otázkami strenutia v Mafre sú:

  • Energetika

Očakáva sa, že EÚ vysvetlí svoju predstavu na pozadí návrhu Komisie na energetickú liberalizáciu, najmä klauzulu reciprocity vo vzťahu k tretím krajinám. Kaluzula má za cieľ ochrániť energetickú infraštruktúru pred tým, aby bola kontrolovaná tretími krajinami. EÚ chce prinútiť zahraničné firmy, aby oddelili produkciu a distribúciu v Európe. Len tak budú môcť získať kontrolu nad európskymi energetickými spoločnosťami.

Ruský veľvyslanec pri EÚ Vladimir Chizov označil klauzulu recipricity, za „ťažko zlučiteľnú s princípmi otvoreného trhu.“

Na summite by sa mal dohodnúť nový systém včasného varovania, ktorý by upozornil na možnú krízu v dodávkach energií. Ide aj o reakciu na prerušenie dodávok cez Ukrajinu a Bielorusko z minulých rokov.

Podľa úradníkov Komisie mechanizmus, ktorý sa dohodne nebude mať žiadnu právnu silu. Všetko zostáva v rovine politickej deklarácie, čo zvyšuje obavy pokiaľ ide o jeho efektívnosť.

  • Obchod

Komisia očakáva, že rokovania „dajú nový impluz“ prístupovému procesu Ruska do WTO. EÚ by rada ukončila tento proces do konca roka.

Vstup Ruska do WTO blokuje Poľsko, ktoré sa s Ruskom prie o dovoz svojho mäsa. Vyjadrenia pravdepodobného budúceho poľského premiéra Donalda Tuska, dávajú nádej, že sa tento spor onedlho vyrieši a EÚ tak bude môcť s Ruskom podpísať novú zmluvu o Partnerstve a spolupráci.

  • Boj proti drogám

Plánuje sa podpis Memoranda o porozumení medzi Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogové závislosti a Ruskou federálnou službou pre kontrolu drog.

  • Cezhraničná spolupráca

Rusko by malo príspieť do európskych programov, ktoré majú zlepšiť dopravnú situáciu na spoločných hraničných priechodoch.

  • Oceľ

Bude podpísaná bilaterálna dohoda o oceli.

  • Prelety nad Sibírou

Dlhotrvajúci spor o preletoch európskych lietadiel nad Sibírou, za čo si Rusko účtuje poplatky, pravdepodobne zostane bez konečnej dohody. EÚ by ich chcela dosiahnuť ich zrušenie do roku 2014.

  • Medzinárodné otázky

V tejto oblasti ide najmä o Balkán, Blízky Východ a zamrznuté konflikty v Gruzínsku a Moldavsku, ktoré by všetky mali byť predmetom diksusie. Pre EÚ je najvyššou prioritou vyriešenie konečného štatútu Kosova.

Práve tu sa však názory široko rozchádzajú. EÚ podporuje nezávislosť pod medzinárodným dohľadom, Rusko trvá na tom, že akékoľvek riešenie musí mať požehnanie Srbska.

Rozhovory medzi Kosovčanmi a Srbmi, ktoré vedie miedzinárodná Trojka, nedávajú veľkú nádej na úspech do 10. decembra, čo je termín, ktorý stanovila OSN.

Pozície

Amnesty International pred summitom vyzývala EÚ, aby sa venovala otázke ľudských práv. „Aj rok po vražde novinárky a bojovníčky za ľudské práva Anny Politkovskej, čelí občianska spoločnosť a média nátlaku a zatrašovaniu“, píše sa v stanovisku organizácie. Organizácia bojujúca za ľudské práva tiež upozornila na násilné rasovo motivované útoky a neochotu úradov potrestať páchateľov.

„To je len niekoľko príkladov vážneho porušovania ľudských práv v Rusku, ktoré podkopávajú jeho kredibilitu ako kľúčového aktéra a partnera, povedal Dick Oosting, riaditeľ kancelárie AI pri EÚ.

Organizácia Human Rights Watch kritizovala „absenciu anagažovania sa EÚ v téme ľudských práv, napriek tomu, že sa sa profil Ruska v tejto oblasti pred summitom zhoršoval“.