Summit EÚ skúma efektívnosť bezpečnostnej politiky

Zdroj: dronewars.net

Stretnutie hláv štátov EÚ, ktoré sa začalo dnes v Bruseli a potrvá 2 dni, prinesie rokovania na 3 základné okruhy tém. Okrem Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) sa na stôl dostanú i témy monetárnej únie a sociálno-ekonomické problémy.

Politici únie majú zareagovať na meniace sa strategické a geopolitické prostredie. Bezpečnosť a obrana dostali v Lisabonskej zmluve výsadnejšie postavenie. Napriek tomu národné rozpočty krajín EÚ na obranu prinajlepšom stagnujú, zatiaľ čo sa objavujú nové bezpečnostné výzvy ako je kyberterorizmus či energetická bezpečnosť.

Európska rada už skôr v bezpečnostnej oblasti identifikovala 3 prioritné zámery. Chce zvýšiť efektivitu EBOP, zlepšiť jej viditeľnosť a dopady a posilniť európsky obranný priemysel.

Únia by sa mala vyhnúť plytvaniu so zdrojmi, zosúladiť požiadavky svojich členov a realizovať úspory z rozsahu a to aj vo vzťahu s NATO. Vo vojenskej oblasti sa chce sústrediť na diaľkovo navádzané letecké systémy (drony) a na dopravné a komunikačné kapacity.

Európsky obranný priemysel by sa mal rozvíjať zapojením malých a stredných podnikov a sústredením sa na výskum a vývoj moderných technológií.

Bývalý vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Javier Solana pripomína dôležitosť ekonomických faktorov na tomto poli. „Európsky obranný priemysel nebude schopný dosiahnuť pokrok bez dobre fungujúceho trhu – otvoreného, transparentného a s rovnosťou príležitostí pre všetkých európskych dodávateľov,“ uviedol Solana pre European Voice.

Šéfka Európskej obrannej agentúry Claude-France Arnouldová prízvukuje najmä zodpovednosť jednotlivých európskych lídrov. „Problémy sú politické; obrana potrebuje politickú podporu. To je dôvod, prečo sú tak dôležité nadchádzajúce diskusie na zasadnutí Európskej rady. Iba predstavitelia EÚ sa môžu rozhodnúť v prospech obrany,“ napísala v článku pre magazín Europe’s World.

Generálny tajomník NATO Anders Fogh Rasmussen dodáva, že Európa by mohla stratiť svoje postavenie v medzinárodných operáciách: „Vákuum vyplnia iné mocnosti, ktoré investujú viac do obrany a bezpečnosti“.

Francúzsky prezident François Hollande navrhne pravdepodobne vytvorenie permanentného európskeho fondu na obranu. Podľa britských médií bude sa premiér David Cameron tradične postaví proti rozvíjaniu samostatnej európskej bezpečnostnej politiky. 

Premiéri krajín V4 vo svojom liste predsedovi Európskej rady Hermanovi Van Rompuyovi privítali rozhodnutie prerokovať bezpečnostnú politiku na tejto úrovni.

Chcú pokračovať v zlepšovaní flexibility Bojových skupín EÚ (EU Battlegroups), zvýšiť rýchlosť vysielania civilných misií či podporiť širšie zapojenie susedských krajín prostredníctvom Východného partnerstva.

V kontexte zapojenia malých a stredných podnikov do európskeho obranného trhu volajú lídri Vyšehradskej štvorky po lepšom využívaní štrukturálnych fondov EÚ.