Takmer každý Európan považuje rozvojovú pomoc za dôležitú

88 % respondentov považuje rozvojovú pomoc za dôležitú. V porovnaní s rokom predtým to predstavuje nárast o 9 percentuálnych bodov. Prieskum zachytil nárast vo všetkých členských štátoch s výnimkou Rakúska, ktoré zároveň najmenej schvaľuje rozvojovú pomoc (68 %). Najvyššia podpora pre rozvojovú pomoc je na Cypre (96 %).

84 % respondentov si myslí, že rozvojová pomoc by mala pokračovať napriek finančnej kríze. 71 % opýtaných súhlasilo s tým, že pomoc na úrovni EÚ je efektívnejšia ako keď ju poskytujú jednotlivé členské štáty. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide taktiež o nárast.

Na Slovensku považuje rozvojovú pomoc za dôležitú 90 % ľudí, čo je viac ako priemer EÚ a v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 5 percentuálnych bodov.

86 % Slovákov si myslí, že rozvojová pomoc by mala pokračovať napriek ekonomickej kríze. 69 % respondentov zo Slovenska považuje rozvojovú pomoc za efektívnejšiu na úrovni EÚ ako len na úrovni členských štátov.

Eurobarometer zverejnil tiež výsledky prieskumu, ktorý sa zaoberal pripravenosťou EÚ na rôzne katastrofy.

Podľa prieskumu sa presne tri štvrtiny respondentov obáva katastrof, zapríčinených človekom (ropné katastrofy, výbuch elektrárne). 67 % respondentov sa bojí záplav či zemetrasení, 64 % teroristických útokov a 59 % ozbrojených konfliktov.

Až 92 % opýtaných ľudí sa domnieva, že krajiny nemajú dostatočné národné prostriedky na to, aby sa vysporiadali s katastrofami samotné.

89 % respondentov verí, že EÚ by mala byť v prípade katastrofy, kdekoľvek vo svete schopná vyslať ľudí a vybavenie.

Najviac Slovákov (87 %) sa obáva prírodných katastrof, 84 % respondentov katastrof, ktoré zapríčiňuje človek, 64 % teroristických útokov a 65 % ozbrojených konfliktov.

95 % Slovákov si myslí, že Slovensko nemá prostriedky na to, aby sa samo vysporiadalo s katastrofou. 91 % verí, že EÚ by mala pomáhať s katastrofami vo svete.