Taliansko a Francúzsko neporušili pravidlá Schengenu

Zdroj: TASR/AP/Daniele La Monaca

Cecilia Malmströmová, komisárka pre vnútorné záležitosti, v písomnom vyhlásení uviedla, že krajiny neporušili pravidlá Schengenu tým, že Taliansko vydalo imigrantom dokumenty a Francúzsko zaviedlo hraničné kontroly.

„Z formálneho hľadiska, kroky spravené talianskymi a francúzskymi úradmi boli v súlade so zákonmi EÚ. Aj napriek tomu mi je ľúto, že duch schengenských pravidiel nebol plne rešpektovaný,“ prehlásila Malmströmová.

Komisárkino stanovisko je však oveľa miernejšie v porovnaní s predbežným vyhlásením, ktoré vydala minulý týždeň po návšteve Dánska, kde tiež vyšetrovala, či zavedením vnútorných hraničných kontrol došlo k porušeniu pravidiel EÚ.

Podľa exekutívy Taliansko nepochybilo vydávaním povolení na pobyt a cestovných dokladov severoafrickým imigrantom a odborníci Komisii potvrdili, že aj francúzske policajné kontroly boli v norme so Schengenským hraničným kódexom.

Kritická poznámka padla len na adresu Ríma. Pri vydávaní dokumentov mal zvoliť komunitárny prístup. Hovorkyňa Malmströmovej, Michele Cerconeová, vysvetlila, že vďaka tomu by sa do schengenského rozhodovacieho procesu, ktorý je založený na medzivládnom princípe, mohla zapojiť aj Komisia.

Exekutíva v septembri predloží návrh na zlepšenie súčasných pravidiel pre Schengen a presne zadefinuje podmienky, kedy európske vlády budú môcť znovu zavádzať hraničné kontroly.

V súčasnosti ich možno obnoviť len za výnimočných okolností, ktoré by mohli ohroziť verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť v krajine. Po novom by to malo byť možné aj v prípade neschopnosti niektorého zo štátov plniť si povinnosti vyplývajúce zo schengenskej dohody – teda dostatočne chrániť vonkajšie hranice EÚ.