Tuomioja sa hnevá

 

Krátka správa

Tuomioja v komentári pre fínsky denník Hufvudstadsbladet povedal, že všetky dokumenty, ktoré sa týkajú blízkovýchodnej krízy, pozná Tel Aviv do hodiny po tom, čo ich dostanú členské štáty. „Problém s európskou zahraničnou politikou nie je v nedostatku otvorenosti, ale v jej falošnej transparentnosti“.

Toto nezodpovedné konanie vplýva na neschopnosť EÚ vystupovať ako jedna svetová sila a členské štáty nabáda, aby konali mimo rámca formálnej rozhodovacej štruktúry EÚ. „Toto je problém celej Únie, ale mimoriadne škodlivé je to pre menšie členské štáty“, napísal Tuomioja.

Tuomioja kritizoval ministrov členských štátov aj preto, že presadzujú hlavne svoje národné záujmy. Na európske summity sa podľa jeho slov pripravujú s vedomím, že ich čakajú „náročné rokovania s krajinani s poteciálne nepriateľkými postojmi“.

V komentári tiež vyhlásil: „Pre morálku, dôveryhodnosť a efektívnosť EÚ by malo veľký význam, keby ministri prichádzali na európske stretnutia s pocitom istého spoločného cieľa a nie s tým, aby priniesli domov zisky pre vlastné národné potreby“.

Len pár dní po tom, čo Tuomioja prebral zodpovednosť za zahraničnú politiku EÚ od Rakúskeho predsedníctva, vypukla kríza na Blízkom východe.