Turecko blokuje protiteroristickú spoluprácu EÚ-NATO

Jiří Šedivý, asistennt generálneho tajomníka NATO, vyhlásil, že spolupráca medzi EÚ a Alianciou v otázke boja proti terorizmu "sa potrebuje súrne zlepšiť [..] pre riziká prameniace z nespolupracovania alebo obmedzenej spolupráce".

Na konferencii bruselského think-tanku Centrum pre európsku politiku Šedivý povedal, že EÚ a NATO by mali spolupracovať najmä pokiaľ ide o otázku ochrany pred chemickými, biologickými, rádiologickými a jadrovými zbraňami (CBRN), pretože ich použitie znamená riziko pre milióny ľudí a teda i obyvateľov oboch organizácií.

"Fakt, že obe tieto organizácie sídliace v Bruseli, v jednom veľkom meste, nemajú skutočný plán pre koordináciu v prípade CBRN ohrozenia, ktoré sa môže v meste vyskytnúť, že sme nevytvorili plány ani nehovorili o nejakých cvičeniach, je veľmi znepokojujúce a neprijateľné," povedal vysoký predstaviteľ NATO.

Na otázku portálu EurActiv, čo je príčinou nespolupráce, Šedivý poukázal na rok 2004 a členstvo Cypru v EÚ, ktoré má s Tureckom, členom NATO, napäté vzťahy.

"Ústrednou otázkou je Cyprus," vyhlásil Šedivý. Ak sa vrátime do roku 1998, Turecko bolo v tom čase členom Západoeurópskej únie (WEU), dnes už nefunkčnej organizácie. Turecku bolo prisľúbené, že sa stane členom Európskej obrannej agentúry (EDA), ktorá sa vníma ako nástupca WEU. Ankara sa do EDA nedostala s odôvodnením, že Turecko nie je členskou krajinou EÚ. Vzhľadom na to, že iný člen WEU a nečlen EÚ – Nórsko – je asociovanou krajinou EDA, Turecko sa cíti vytlačené.

Na odvetu teraz Turecko ako člen NATO blokuje posilňovanie výmeny informácií s EÚ. Členom EÚ je od roku 2004 i Cyprus, ktorý sa nestal súčasťou programu NATO Partnerstvo pre mier (PfP). Turecko blokovanie spolupráce odôvodňuje obdobne – nečlenstvom člena EÚ Cypru v PfP.

Spolupráca EÚ a NATO v boji proti terorizmu sa obmedzuje len na neformálnu výmenu informácií medzi vysoko postavenými predstaviteľmi a ich kanceláriami. "Toto nie je vonkoncom postačujúce," vyhlásil Šedivý.

Aj Gilles de Kerchove, koordinátor EÚ pre boj proti terorizmu, si myslí, že Turecko blokuje spoluprácu EÚ-NATO. Vyhlásil to na rovnakom podujatí Centra pre európsku politiku.

EurActiv oslovil i cyperského predstaviteľa, aby sa vyjadril k téme. Rovnako obvinil zo zodpovednosti za nespoluprácu Turecko. "Situácia vo vzťahoch EÚ-NATO vychádza zo skutočnosti, že Turecko, ktoré využíva potrebu jednomyseľného schvaľovania rozhodnutí NATO, blokuje akékoľvek rozhodnutie v kontexte spolupráce EÚ-NATO, na ktorom sa má zúčastňovať Cyprus. Je to neprijateľná situácia, ktorá protirečí autonómii a integrite EÚ ako takej," vyhlásil pod podmienkou zachovania anonymity.