Tusk sľubuje zlepšenie vzťahov so zahraničím

Krátka správa

Donald Tusk bude oficiálne na post premiéra nominovaný v piatok, 9. novembra 2007. Včera sa vo Varšave uskutočnila jeho tlačová konferencia, kde sa vyjadril k aktuálnym zahranično-politickým témam:

EÚ jednoznačnou prioritou: „Sme najviac pro-európskou stranou v Poľsku,“ povedal Tusk. Na adresu vlády bratov Kaczynských padlo z jeho úst len zopár miernych slov kritiky: „Priority Poľska sú od roku 1989 stabilné a sú vo vzťahoch so susedmi a s EÚ. Uplynulé dva roky tieto priority v skutočnosti nezmenili, ale spôsob ich presadzovania nebol z hľadiska dosahovania poľských cieľov efektívny.“

Nemecko ako kľúčový európsky partner: „Vzťahy medzi Poľskom a Nemeckom nepotrebujú radikálny prielom, ale skôr zvýšenie vzájomnej dôvery.“ Tusk po týchto slovách dodal: „Chcel by som, aby sa vzťahy dostali opätovne na úroveň, akú sme videli začiatkom 90-tych rokov, keď boli podpisované dohody a organizované viaceré stretnutia.“

O Rusku s nádejou, o baltickom plynovode skepticky: Vo vzťahoch medzi Poľskom a jeho najväčším východným susedom bolo „viac napätia ako bolo nevyhnutné.“ Víťaz poľských volieb prisľúbil, že sa bude usilovať o znovu vybudovanie vzájomnej dôvery na oboch stranách. Na druhej strane sa vyjadril pomerne negatívne na adresu rusko-nemeckého projektu na výstavbu Baltického plynovodu: „Táto iniciatíva, tento projekt, nebol dobre pripravený. [..] Dúfam a vnímam signály, že sponzori tohto projektu budú v blízkej budúcnosti pripravení tieto chyby napraviť.“ Po tomto vyhlásení sa odmietol bližšie vyjadrovať k detailom tejto problematiky.

Pokračovanie spolupráce s USA: Tusk sa dostal do potýčky so svojím predchodcom kvôli nedávno avizovanej nominácii Radoslawa Sikorskeho na post ministra zahraničia vo formujúcom sa vládnom kabinete. Sikorski je známy svojimi kritickými postojmi k politike USA. To však podľa Tuska nič nemení na fakte, že miera spolupráce s americkými partnermi ostane nezmenená: „Občianska platforma a budúca vláda budú veľmi konzistentne pokračovať v poľskej stratégii úzkych väzieb so Spojenými štátmi. Nechystáme žiadne prekvapenia.“

Odmena za Irak: Pripravenosť Poľska pomáhať USA v Iraku a v otázke protiraketovej obrany má svoju cenu: „Ak zvýšime bezpečnosť USA, mali by sme očakávať finančný príspevok na zvýšenie poľskej bezpečnosti.“ Z týchto a ďalších Tuskovych slov vyplýva, že nová vláda bude chcieť „zmeniť charakter prítomnosti v Iraku.“

Protiraketový štít len s európskym požehnaním: Aj keď nový premiér v zásade nenamieta voči americkým bezpečnostným plánom, na adresu protiraketového štítu dodáva: „Som možno viac skeptický ako prezident, ktorý je viac deklarovaným zástancom raketovej obrany.“ Dodal: „Ak sa spoločne počas rozhovorov s našimi partnermi v EÚ a NATO zhodneme, že toto nie je viacznačný projekt, potom si to necháme prejsť hlavou [..] a potom budeme otvorení vyjednávaniam.“

Donald Tusk a jeho Občianska platforma vyhrali poľské voľby konané 21. októbra 2007, v ktorých porazili odchádzajúceho premiéra Jaroslawa Kaczynskeho a jeho stranu Právo a spravodlivosť (EurActiv 22/10/07). 30. októbra vyhlásil, jeho strana je pripravená na podpis koaličnej dohody s menšou Poľskou ľudovou stranou (EurActiv 31/10/07). Poslednou neznámou ostáva, do akej miery bude nový premiér schopný dosiahnuť dohodu a porozumenie s dvojčaťom svojho predchodcu, súčasným prezidentom Lechom Kaczynskim.