Tymošenková Ukrajine dôveruje

“Vzťahy s Ukrajinou sú vynikajúce”, skonštatoval slovinský minister zahraničia Dimitrij Rupel, ktorého krajina predsedá EÚ. S Júliou Tymošenkovou sa stretol v Bruseli, kde 11. marca zasadala Rada pre spoluprácu EÚ a Ukrajiny.

Ukrajina sa značne priblížila Spoločenstvu od posledných volieb. Obaja partneri prehĺbili energetickú spoluprácu a podpísali tiež dohodu o zóne voľného obchodu.

Vzájomná hospodárska integrácia je základným kameňom budúceho plnoprávneho členstva v Únii, myslí si Tymošenková. EÚ je najväčším obchodným partnerom Ukrajiny a súčasne pre ňu predstavuje najväčší prístupný trh:

  • štvrtina ukrajinského exportu v hodnote 8,7 mld. eur smeruje do EÚ,
  • 42% dovážaných tovarov v hodnote 17,8% pochádza z EÚ.

EÚ a Ukrajina vytvoria “Spoločný letový priestor” a predĺžia platnosť Akčného plánu o jeden rok. Ten umožňuje Ukrajine podieľať sa na niektorých programoch EÚ, napríklad v oblasti vzdelávania, výskumu a životného prostredia. Spomenuté programy sú spravidla prístupné len členským krajinám a štátom, ktorým bol oficiálne priznaný titul kandidáta na členstvo.

Na zasadnutí Rady pre spoluprácu odznela aj téma dôležitosti energetického partnerstva. EÚ ohrozuje nedoriešený spor Ruska a Ukrajiny o zaplatenie účtu za zemný plyn. Blok 27 krajín je z jednej štvrtiny závislý na ruských dodávkach. Plyn sa dopravuje predovšetkým cez územie Ukrajiny (EurActiv 05/03/08).

Ukrajina je v oblasti energetiky “spoľahlivým partnerom”, zopakovala premiérka. Opäť potvrdila, že v oblasti prepravy zemného plynu si bude plniť svoje povinnosti.