Ukrajina je pre Medzinárodný vyšehradský fond strategickou prioritou

O tom, že Ukrajina bude patriť medzi strategické priority Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF) aj v roku 2015 rozhodla Konferencia ministrov zahraničných vecí krajín V4. MVF v roku 2015 prostredníctvom Vyšehradského strategického programu podporí konanie odborných konferencií a seminárov zameraných na naštartovanie reformných procesov na Ukrajine a jej približovanie k EÚ.

Grantová podpora z prostriedkov MVF sa sústredí na projekty cielené na výmenu skúseností medzi krajinami V4 a Ukrajinou v oblasti energetickej bezpečnosti a efektívneho, udržateľného využívania zdrojov. 

„Tohtoročné priority Vyšehradského strategického programu odrážajú záujem krajín V4 podporiť svojho východného suseda v súvislosti s prebiehajúcou krízou na Ukrajine," povedala pre TASR výkonná riaditeľka MVF Karla Wursterová.

Intenzívnejšia podpora MVF pre Ukrajinu v roku 2015 plynule podľa Wursterovej nadväzuje na aktivity fondu v predošlom roku. 

„Z celkového počtu 23 projektov zameraných na prenos skúseností krajín V4 s demokratickou transformáciou v celkovej hodnote viac ako 1,3 milióna eur, sa na pomoc Ukrajine zameriavalo až 15 projektov,“ hovorí.   

Okrem demokratickej transformácie a reformných procesov na Ukrajine sa projekty týkali aj regionálnej spolupráce a implementácie asociačných a obchodných dohôd s EÚ. Z celkovej hodnoty projektov  -1,3 milióna eur – predstavuje 90 % príspevok vlád Holandska a Švédska, ktoré prispievajú na projekty implementované v krajinách Východného partnerstva už od roku 2012.

V roku 2014 fond navýšili aj štipendijnú podporu pre ukrajinských študentov a vedcov na univerzitách v krajinách V4 v porovnaní s rokom 2013 z pôvodných 60 na 100 semestrov, dodáva pre TASR Wursterova. Medzi 54 podporenými študentmi je aj 9 štipendistov z Donbasu a Krymu.

Celkovo od roku 2004, kedy sa štipendijný program MVF otvoril aj pre Ukrajinu, MVF podporil 428 ukrajinských študentov a akademikov, ktorí tak mohli absolvovať študijný pobyt na univerzitách v krajinách V4. Z toho najviac, celkovo 120 ukrajinských študentov a vedcov prišlo na slovenské univerzity. 

O pomoci Ukrajine bola aj pilotná fáza programu tréningov pre zamestnancov štátnej a verejnej správy z krajín Východného partnerstva, ktorú MVF spustil v roku 2014 (Civil Servants Mobility Program). Program prispieva k zvýšeniu úrovne administratívnych kapacít verejnej správy v zapojených krajinách Východného partnerstva.

Vzhľadom na nedávne udalosti na Ukrajine bola pilotná fáza programu zameraná práve na ukrajinských zamestnancov verejnej správy. S finančnou podporou MVF sa v máji 2014 uskutočnili týždenné školenia pre 23 ukrajinských zamestnancov verejnej správy v krajinách V4.

Projekt bol implementovaný platformou V4 think tankov “Think Visegrad", ktorá slúži od roku 2012 ako sieť výskumných centier a inštitúcií z krajín V4 na dialóg o strategických a regionálnych aspektoch V4 spolupráce. Koordinačnou inštitúciou platformy je Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku.

Pokračovanie tohto programu je plánované aj v roku 2015.

EurActiv.sk/TASR