Ukrajina nechce byť susedom, ale súčasťou EÚ

Premiérka Ukrajiny Júlia Tymošenková podľa vlastných slov dúfa, že najbližší summit EÚ-Ukrajina prinesie konkrétne výsledky, napríklad v podobe odštartovania asociačného procesu a posunie tak krajinu bližšie k dlhodobému cieľu členstva v Európkej únii. Informuje o tom European Voice. Summit sa bude konať za Francúzskeho predsedníctva EÚ, 9. septembra v meste Evian na južnom pobreží Ženevského jazera.

Ukrajinská politická elita, aj zástupcovia biznisu silne podporujú perspektívu členstva v Únii. Vláda má disiahnutie tohto cieľa predbežne naplánovené na rok 2017. Víziu európskej integrácie zdieľa aj asi 42 % ukrajinskej populácie.

Všetko, čo bola zatiaľ Európska únia ochotná a schopná ponúknuť veľkému východnému susedovi je miesto v Európskej politike susedstva (European Neighbourhood Policy, ENP), ktorú však Kyjev považuje len za prostriedok k dosiahnutiu členstva, nie za cieľ sám o sebe.

Minulý mesiac prezentovala Európska komisia každoročné hodnotenie ENP. Komisárka pre vonkajšie vzťahy Benita Ferrero-Waldner predstavila zámer EK posunúť vzťahy so štyrmi vybranými krajinami do roviny “posilneného resp. privilegovaného partnerstva”, cez “cielene prehlbujúcu sa spoluprácu”. V každom prípade je tento koncept novou, lákavejšou náhražkou diskusií o plnom členstve. Okrem Ukrajiny sú vyvolenými štátmi Moldavsko, Izrael a Maroko. Komisia ich považuje za najambicóznejších zo skupiny susedských krajín, ktoré tiež najviac postúpili s napĺňaním Akčných plánov.

Dve bývalé sovietske republiky a dve krajiny Stredomoria majú prisľúbené extra finančné zdroje v podobe fondov z EÚ. Ukrajina je súčasťou hlbšej spolupráce už od roku 2007 a v kontexte Novej posilenenej dohody vo februári začala s EÚ rokovať o zóne voľného obchodu. To, že takáto dohoda, nie je a nebude základným kameňom pre budúce členstvo dal jasne najavo šéf Delegácie Európskej komisia v Ukrajine Ian Boag.

Ukrajina zostala nedávno spolu s Gruzínskom stáť pred dverami Severoatlantickej aliancie, keď na summite v Bukurešti pre odmietavý postoj skupiny európskych krajín nebola zahrnutá do Akčného plánu členstva NATO.