Ukrajinci aj Balkánci, ktorí chcú do Únie, sa budú registrovať v novom systéme

Kontroly na letisku v Barcelone [TASR/AP/Manu Fernandez]

Európsky parlament dal zelenú Európskemu systému pre cestovné informácie a povolenia. Ten umožní dôslednú kontrolu cestujúcich z tretích krajín, ktoré majú s Európskou úniou bezvízový styk.

Občania tretích krajín, na ktorých sa nevzťahuje vízová povinnosť Európskej únie, budú musieť pred vycestovaním do Únie požiadať o autorizáciu vstupu.

Vyplýva to z legislatívy, ktorú schválil vo štvrtok 5. júla Európsky parlament.

Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) umožní dôslednú kontrolu cestujúcich z tretích krajín, ktoré majú s EÚ bezvízový styk, ešte pred ich príchodom na územie Únie.

Podrobné osobné údaje

Osobám, ktoré by mohli predstavovať bezpečnostné či epidemiologické riziko, prípadne u ktorých hrozí nelegálna imigrácia, bude vstup zamietnutý, informovalo TASR tlačové oddelenie Európskeho parlamentu.

Čo očakávať od systému ETIAS?

Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia umožní odoprieť vstup cestujúcim bez vízovej povinnosti.

Víza pre vstup do Únie nepotrebujú občania štátov západného Balkánu s výnimkou Kosova, ďalej občania Ukrajiny, Moldavska, Gruzínska, Izraelu, Spojených arabských emirátov, Austrálie, ako aj občania väčšiny štátov na americkom kontinente.

Občania vyše šesťdesiatich krajín a území, ktorí sú oslobodení od povinnosti žiadať pri krátkodobých pobytoch na území EÚ víza, budú na základe nových pravidiel musieť pred vycestovaním vyplniť elektronický formulár. Medzi povinne poskytované údaje bude patriť meno, dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, číslo cestovného dokladu –  vrátane jeho času platnosti a krajiny vydania, adresa trvalého pobytu, kontaktné informácie a členský štát, cez ktorý plánujú vstúpiť na územie EÚ.

Povolenie na vstup prostredníctvom systému ETIAS bude spoplatnené sumou sedem eur a bude platné po obdobie troch rokov, prípadne do vypršania platnosti cestovného dokladu.

Väčšina získa povolenie

Žiadateľ bude musieť informovať zodpovedné orgány o akomkoľvek právoplatnom rozsudku voči svojej osobe vo veci závažného trestného činu, medzi ktoré patrí napríklad terorizmus, sexuálne zneužívanie detí, obchod s ľuďmi, drogová trestná činnosť, vražda či znásilnenie. Bude tiež povinný poskytnúť informácie o svojom pobyte v špecifických vojnových alebo konfliktných zónach a o akomkoľvek správnom rozhodnutí o vyhostení z krajiny.

Cestujúcich bez víz čakajú zmeny. Komisia sa inšpirovala americkým systémom

Spustenie ETIAS prispeje k efektívnejšiemu riadeniu vonkajších hraníc EÚ a zlepší vnútornú bezpečnosť, tvrdí európska exekutíva.

Veľká väčšina žiadateľov získa autorizáciu krátko po vyplnení elektronického formulára. Pokiaľ však kontrola dokladov odhalí nezrovnalosti alebo ak má žiadateľ zápis v registri trestov, vycestoval v ostatnom období do oblastí konfliktu, prípadne bol vyhostený z krajiny, poskytnuté údaje budú manuálne overené s cieľom určiť povahu a rozsah bezpečnostného či epidemiologického rizika danej osoby alebo rizika jej imigrácie do EÚ.

„V Európskej únii zatiaľ chýbal spoločný systém pre monitoring pohybu osôb, ktoré do EÚ prichádzali z krajín, ktoré nespadajú pod vízovú povinnosť. Aj takíto cestujúci môžu predstavovať potenciálne riziko. Zriadenie ETIAS ho do veľkej miery eliminuje,“ uviedol slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH, EĽS).

Nové nariadenie, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 494 ku 115, musí formálne odobriť aj Rada EÚ, aby mohlo byť zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a vstúpiť do platnosti. ETIAS by mal byť plne funkčný v roku 2021.