Ukrajinci budú do Únie cestovať bez víz

Twitter

Ukrajinskí občania, cestujúci do Únie z pracovných, turistických alebo rodinných dôvodov, už nebudú potrebovať víza. Dnes tieto pravidlá schválil Európsky parlament. Členské štáty EÚ musia bezvízový styk ešte formálne potvrdiť, no očakáva sa, že už v lete budú môcť Ukrajinci cestovať do EÚ bez víz.

O bezvízovom styku začala Ukrajina s Európskou úniou rokovať v roku 2008. Koncom roka 2015 Európska komisia potvrdila, že ukrajinská strana splnila všetky Úniou stanovené požiadavky.

Parlamentná spravodajkyňa Mariya Gabrielova (EPP) označila schválené zrušenie vízovej povinnosti za významný krok smerom k reformovaniu ukrajinskej spoločnosti. „V Európskom parlamente sme presvedčení, že občania Ukrajiny si dnes zaslúžia právo voľne do EÚ cestovať,“ uviedla Gabrielova.

Podľa nových pravidiel budú môcť Ukrajinci cestovať a zotrvať v schengenskom priestore maximálne 90 dní v rámci 180-dňového obdobia. Bezvízový styk sa bude týkať všetkých členských štátov s výnimkou Veľkej Británie a Írska. Zrušenie víz však neumožňuje, aby Ukrajinci na základe nich mohli automaticky začať pracovať na území EÚ.

So zrušením víz úzko súvisí schválený mechanizmus, ktorý umožňuje jednoduchšie prerušenie platnosti dohôd o bezvízovom styku pri porušovaní pravidiel. Mechanizmus vstúpil do platnosti v marci, súčasne so schválením bezvízového styku s Gruzínskom.