Únia hľadá nové cesty k východným partnerom

Rusko, Ukrajina, Východné partnerstvo

Komisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannes Hahn, (zdroj: Európska komisia)

Výsledok ostatných dvoch summitov Východného partnerstva bol rozpačitý. V roku 2013 odštartoval summit vládnu krízu na Ukrajine, ktorú už zakrátko Rusko zneužilo k invázii na Krym a do východných oblastí. Rok 2015 bol potvrdením, že spoluprácu s úniou vníma každý inak.

Viacrýchlostné partnerstvo

Východné partnerstvo je odvtedy oficiálne dvojrýchlostné. Predpoklad, že sa Európska únia rozšíri týmto smerom absentuje a preto je potrebné dať iniciatíve nový obsah.

Partnerstvo je rámcom pre spoluprácu Európskej únie a šiestich východoeurópskych krajín. Dve z nich, Arménsko a Bielorusko, sa v roku 2015 pripojili k Euroázijskej hospodárskej únii, čo limituje ich ďalšie zbližovanie s úniou. Ani Azerbajdžan nebude v budúcnosti ašpirovať na členstvo v EÚ. S úniou ho spájajú aspoň záujmy v oblasti energetiky.

18. októbra sa v Luxemburgu prvýkrát stretli ministri oboch strán zodpovední za životné prostredie. Výsledkom bola spoločná deklarácia a vidina spolupráce v menej konfliktnej oblasti. Komisár EÚ pre životné prostredie Karmenu Vella uviedol, že vzhľadom na cezhraničný charakter environmentálnych a klimatických výziev je spolupráca nevyhnutná.

Na základe deklarácie by mali východní partneri implementovať program pre trvalo udržateľný rozvoj a napĺňať klimatickú dohodu z Paríža. „Ochrana životného prostredia nie je iba našou povinnosťou. Dobré investície prinesú nové pracovné príležitosti, viac ziskov a odolnejšiu ekonomiku,“ vyhlásil eurokomisár pre susedskú politiku Johannes Hahn.

Veľmi podobnú motiváciu má tiež snaha o prenesenie niektorých výhod vznikajúceho jednotného digitálneho trhu smerom na východ pod hlavičkou iniciatívy EU4Digital. Tento program regionálnych sietí rozvíja spoluprácu pri vytváraní komunikačných pravidiel, posilňovaní digitálnych zručností alebo pri obchodovaní cez internet.

Ako ďalej?

Budúcoročný summit Východného partnerstva bude s najväčšou pravdepodobnosťou o hľadaní východiska zo stagnácie. Už ten predchádzajúci musel čeliť podozreniam o tom, že je protiruský.

EÚ neakceptuje ruský prístup k východným partnerom, no neponúkla im výraznejšiu alternatívu. Celú iniciatívu bude aj naďalej výrazne ovplyvňovať vzťah s Moskvou, keďže sa Rusko už aj oficiálne zmenilo zo strategického partnera na strategickú výzvu.

ČÍTAJTE AJ .PDF ŠPECIÁL VÝCHODNÁ POLITIKA >>>