Únia sprísni kontrolu zbraní

Elżbieta Bieńkowska, (zdroj: Európska komisia)

Návrh na zmenu smenice o kontrole získavania a vlastnenia zbraní má predísť tomu, aby sa zbrane dostávali do rúk teroristov. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker včera v Bruseli povedal: „Navrhujeme prísnejšie kontroly na predaj a registráciu strelných zbraní a tvrdšie pravidlá pre ich nezvratnú deaktiváciu. V blízkej budúcnosti predložíme tiež akčný plán, ktorý sa zameria na nelegálny obchod so zbraňami.“

Predstavitelia Komisie uviedli, že hlavnou motiváciou na urýchlenú zmenu legislatívy boli tragické udalosti v Paríži.

Podľa eurokomisárky pre vnútorný trh Elżbiety Bieńkowskej je to dôkaz, že sa Komisia chce vyrovnať s novou realitou. „Musíme odstrániť regulačné rozdiely v celej EÚ tým, že stanovíme prísnejšie, harmonizované normy pre strelné zbrane a zabezpečíme účinnú výmenu informácií medzi členskými štátmi,“ dodala Bieńkowska.

Prekvitajúci čierny trh

Vlastníctvo zbraní sa v EÚ riadi smernicou (91/477/EHS) z roku 1991. EK ako súčasť nových opatrení vydala aj správu, ktorá za zásadný problém pri ich monitorovaní označila neexistenciu registra vyradených zbraní.

Keď sa strelná zbraň vyradí z prevádzky, zaniká zároveň jej záznam v registri. To znemožní identifikáciu jej pôvodného majiteľa aj sledovanie každého následného pohybu, vrátane opätovného zfunkčnenia. Po novom by sa tento nedostatok, ktorý otváral veľký priestor pre ilegálny trh mal odstrániť.

Prísnejšie by mali byť aj pravidlá pre legálne vlastníctvo zbraní. Civilné osoby už nebudú môcť získať automatické a poloautomatické zbrane. Znamená to, že bežný občan nebude môcť držať ani nefunkčný samopal typu kalašnikov. Týkať by sa to malo tiež zberateľov, na ktorých sa doteraz smernica nevzťahovala.

Komisia ďalej navrhla spoločné označovanie zbraní, sprísnenie internetového predaja a zlepšenie výmeny údajov medzi členskými štátmi. Na nezákonné obchodovanie s trhavinami sa zameria v špeciálnom akčnom pláne.

O predloženom návrhu budú spoločne rozhodovať Európsky parlament a Rada EÚ. Očakáva sa, že schvaľovanie nových pravidiel potrvá do júla 2016.