Únia Stredomoria má nahradiť Barcelonský proces

Dnes, 13. marca, majú francúzsky prezident Nicolas Sarkozy a nemecká kancelárka Angela Merkelová spoločne predložiť dohodnutý plán intenzívnejšej štrukturovanej spolupráce Európskej únie a ne-európskych krajín na stredomorskom pobreží. Väčšinou ide o moslimské krajiny severnej Afriky a Blízkeho východu.

Obsah dokumentu, ktorý hovorí o podobe Únie Stredomoria priniesli denníky Financial Times a International Herald Tribune. Nemecko si vydobilo záruky, že projekt Únie Stredomoria nahradí Bracelonský proces. Chce sa tak vyhnúť vytváraniu nových, duplicitných štruktúr. Berlínu tiež záležalo na tom, aby sa všetky členské krajiny EÚ mohli do únie zapojiť, to znamená nie len tie, ktoré ležia na stredomorskom pobreží.

Únia Stredomoria by mala mať dvoch predsedov s dvojročným mandátom. Jeden bude pochádzať z krajiny EÚ a jeden z nečlenského štátu. Stretnutia na najvyšej úrovni sa budú konať každé dva roky. Francúszko trvalo na tom, že prvé predsedníctva pripadnú južným krajinám Európskej únie.

Pre potreby zoskupenia sa vytvorí nový sekretariát, ktorý bude mať tiež dvoch riaditeľov vyberaných podľa rovnakého kľúča, avšak tentokrát bez preferencie južných krajín EÚ. Rozpočet pre Barcelonský proces by mal byť presmerovaný na Úniu Stredomoria, dokument ale nešpecifikuje prioritné oblasti jej pôsobenia. Dokonca ani tie, ktoré už začiatkom roka Francúzsko v pracovnom dokumente naznačilo: poľnohospodárstvo, energetika, životné prostredie, migrácia a ďalšie.

Francúzska iniciatíva, ktorá ešte donedávna mala niesť názov Stredomorská únia, spočiatku narazila na tvrdý odpor v Berlíne. Nemecko sa obávalo, že Paríž chce využívať európske zdroje na presadzovanie vlastných národných záujmov v bývalých kolóniách. Európa teraz pozorne sleduje, či budú Sarkozy a Merkelová schopní postupovať koordinovane a efektívne napriek značne odlišným štýlom politiky.

Vzťahy medzi EÚ a krajinami z južného pobrežia Stredozmeného mora sa od roku 1995 riadia tzv. Barcelonským procesom, ktorý zahŕňa 10 krajín od Maroka až po Turecko. Líbya má štatút pozorovateľa. Projekt Únie Stredomoria, ak mu európski lídri dajú zelenú, odštartuje jednodňovým summitom 13. júla tohto roku.