Úrad na ochranu osobných údajov sa pustil do Komisie kvôli databáze Eurodac

ilustračné foto, zdroj Wikimedia commons

Podľa Komisie by mohlo ísť o ďalší užitočný nástroj v boji proti kriminalite. Naopak, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)v tom vidí „vážny zásah do práv zraniteľnej skupiny ľudí, ktorú treba chrániť“.

Podľa EDPS polícia prístup k takýmto dátam nepotrebuje. EDPS je nezávislou inštitúciou, ktorá má na starosti ochranu osobných dát a výmenu skúseností medzi európskymi inštitúciami v tejto oblasti.

„Dáta by nemali byť použité na účel, ktorý by mohol mať ďalekosiahly dopad na životy ľudí,“ vyhlásil Peter Hustinx z EDPS.

„Narušiť niekoho súkromie a riskovať jeho stigmatizáciu si vyžaduje silné právne odôvodnenie a Komisia jednoducho nepovedala dostatočný dôvod, prečo by sme so žiadateľmi o azyl mali takto zaobchádzať,“ dodal Hustinx.

EDPS ďalej uvádza, že už dnes existuje dostatok právnych nástrojov, ktoré členským štátom umožňujú výmenu takých informácií, ako sú údaje o odtlačkoch prstoch.

Doteraz Komisia neposkytla podľa EDPS dôkaz o tom, že by tieto nástroje neboli dostatočné, či významný argument, prečo je nevyhnutné sprístupňovať dáta o žiadateľoch o azyl.

Inštitúcia na ochranu osobných údajov preto vyzýva Komisiu, aby predložila dôkazy, či štatistiky, ktoré dokazujú opodstatnenosť jej návrhu.  

Ak Komisia takéto dôkazy predloží, „EDPS bude potom hájiť, aby bol akýkoľvek prístup (k údajom) predmetom prísnych a primeraných bezpečnostných opatrení,“ píše sa v stanovisku inštitúcie.

Medzi odporúčaniami je napríklad to, aby o žiadostiach o prístup k údajom  rozhodovala nezávislá inštitúcia, alebo najlepšie, aby bola žiadosť podriadená rozhodnutiu súdu.

Taktiež vy mal byť jasný dôvod takejto žiadosti, či rovnaké bezpečnostné pravidlá pre Europol, ako aj národné orgány.