USA navrhujú Európe nový prístup k radikalizmu

Detaily novej politiky prezentoval na Transatlantickom inštitúte v Bruseli Dr. Mathew Levitt, riaditeľ programu pre spravodajské služby a boj s terorizmom na Washingtonskom inštitúte pre blízkovýchodnú politiku.

Lewitt, svojho času spravodajský dôstojník na americkom ministerstve financií, kritizoval chyby Bushovej administratívy, ktorých sa podľa neho dopustila v boji proti medzinárodnému terorizmu.

„Faktom je, že sme  – hovorím my ako USA – bohužiaľ, urobili mnoho vecí, ktoré boli pre našich protivníkov vodou na mlyn. Z hľadiska propagandy vedeli veľmi múdro vyťažiť mnoho z našich chýb (…) Neospravedlňujem sa za to, že sme išli do Afganistanu. Deliaca čiara je už ale Irak, Guantánamo, Abú Ghraib (…) všetko toto umožnilo našim protivníkom predložiť dôkazy pre svoju kampaň,“ povedal Lewitt.

  • Diskriminácia je hlavným problém

Stratégia nesie názov„Rewritting the Narrative“. Vychádza z taktiky, na základe ktorej teroristi verbujú nových ľudí. Radikáli získavajú hlavne ľudí s lokálnymi problémami, ktoré sú často výsledkom diskriminácie. Tieto individuálne problémy potom vedia teroristické skupiny „vložiť“ do „jedného, radikálneho, globálneho príbehu“.

Lewitt tvrdí, že odoprenie možnosti integrovať sa v krajinách, kde moslimovia žijú a nedostatok vlastnej identity vytvárajú najmä v Európe živnú pôdu pre terorizmus.“ Podľa neho v USA, na rozdiel od Európy, spôsob nažívania etník v modeli známom ako „melting pot“ ľudia nie sú nútení vzdať sa svojej kultúry.

V USA „znamená zelená karta všetko“. „Medzi americkými moslimami existuje pocit ekonomickej príležitosti  – mať rovnaké možnosti ako každý iný“. Podľa neho ale toto v Európe neplatí.

  • Francúzsko je „najhorší príklad“

Lewitt viackrát zopakoval, že Francúzsko je najhorším príkladom (ne)integrácie moslimov v Európe.

„Ak váš starý otec emigroval z Maroka do Francúzska, vy už nie ste marocký občan, nehovoríte po arabsky a ak, tak veľmi zle. Ak trikrát porušíte zákon podľa francúzskeho práva vás môžu zbaviť občianstva a deportovať do Maroka. Prečo toto Maročania tolerujú, neviem“, povedal.

„Predstavte si, aký signál toto vysiela  k francúzskym moslimom“.

„Keď sme oslovili Britov a Holanďanov a povedali sme, že chceme hovoriť o opatreniach zameraných na prevenciu radikalizácie, povedali „výborne, prosím, príďte“. Keď sme oslovili Francúzov povedali, ďakujeme, oceňujeme váš záujem, ale my nemáme problém s radikalizáciou“, opisuje svoje skúsenosti Mathew Lewitt.

Uspel až po tom, čo zavolal znovu a povedal, že chce riešiť problém „integrácie“.

„Mám veľké obavy, pokiaľ ide o Francúzov“, povedal Lewit. V krajine podľa neho existuje mnoho ústavných prekážok, ktoré bránia jasne sa pozrieť na podstatu problému. Rozprával zážitok, keď sa ako člen delegácie dôstojníkov spravodajských služieb opýtal francúzskeho zástupcu: „Koľko moslimov máte u vás?“. Dotyčný údajne urazene odpovedal: „Podľa ústavy sa takúto otázku nemôžete pýtať“.

Následne ale dotyčný Francúz uviedol, že podiel francúzskych moslimov vo väzeniach je vyšší, ako ich percento v populácii. „Potom som sa ho – veľmi americkým spôsobom – opýtal: Tak ako, do čerta, viete toto?“ povedal Lewit smejúcemu sa publiku.

  • Británia ukazuje cestu

Na margo spolupráce medzi USA a Veľkou Britániou Lewitt poznamenal, že je veľmi dobrá. Krajina podľa neho v tejto otázke veľmi pokročila a „poučila sa tvrdým spôsobom“.

„Podľa mňa problémom EÚ nie je, že by ste mali mať spoločnú stratégiu alebo hoci len spoločný koncepčný prístup. Skôr mám obavy, z toho, že kým niektorí to považujú len za problém imigrácie, druhí zase len za problém náboženskej, radikálnej a ideologickej indoktrinácie. Pritom je to oboje a nie je to žiadna veda“.

Lewittova prezentácia pravdepodobne naznačuje posun vo verejnej diplomacii USA. Kritizoval komunikačnú stratégiu predchádzajúcej americkej administratívy ktorá sa snažila „presvedčiť ľudí, aby mali radi Ameriku“. Označil to za „kolosálnu stratu času“. Namiesto toho navrhuje rozšíriť diskusiu a dať priestor alternatívnym názorom v radikalizovaných spoločnostiach.

„Nezakazujte – súťažte,“ vyzýva Lewitt. Podľa neho je najlepším spôsobom ako bojovať  s radikálnymi organizáciami tak, že sa ponúkne alternatíva.

Naznačil tiež, že americká vláda už nebude viazať zahraničnú pomoc na podmienku šírenia demokracie ale viac na úspechy v boji proti korupcii.

Lewitt sa v Bruseli plánuje stretnúť so zástupcami európskych inštitúcií, ktorí majú v agende boj s terorizmom  a radikalizmom.