USA v otázke víz neustúpia

Hoci sa EÚ a USA dohodli na spoločnom cieli, bezvízovom režime pre všetkých občanov EÚ, Washington trvá na tom, že každú členskú krajinu bude považovať za samostatný prípad. Odmietnutie posudzovania EÚ ako bloku má prispieť k dôslednému dodržiavaniu bezpečnostných požiadaviek.

„Musíme posudzovať nielen zámer, ale aj jeho naplnenie“, obhajuje americký postoj Michael Cheroff, minister pre vnútornú bezpečnosť.

USA súhlasili so „súbežným princípom“. Najskôr bude vo veci víz konzultovaná Európska komisia, spoločne s ktorou USA vypracujú schému bezvízového styku. Konkrétne dvojstranné dohody však uzatvoria USA s vládami jednotlivých členských krajín.

„O veciach spadajúcich pod národné kompetencie sa bude diskutovať s národnými inštitúciami, zatiaľ čo o veciach spadajúcich do kompetencií EÚ sa bude diskutovať s orgánmi EÚ“, konštatuje spoločné stanovisko.

Vrásky na čele Komisie spôsobili už podpísané dvojstranné dohody medzi USA a Českom, Estónskom a Lotyšskom. Brusel sa obáva, že samostatné diplomatické jednania členských krajín môžu podkopať jednotu EÚ a môžu oslabiť jej vyjednávaciu pozíciu (EurActiv 12/03/08). Tiež je možné, že konanie krajín na vlastnú päsť môže byť v rozpore s pravidlami bezpečnosti v leteckej doprave (ide napríklad o povolenie prítomnosti ozbrojeného dozoru na palube transatlantických letov, či poskytovanie väčšieho množstva osobných údajov pasažierov americkým orgánom).

Do júna 2008 by chceli USA a EÚ sprevádzkovať Elektronický systém pre autorizáciu cestovania (ESTA). Jeho myšlienkou je umožniť obyvateľom EÚ cestovať do EÚ bez nutnosti zaobstarať si víza, ak by dostatočne včas vyplnili elektronický formulár dotýkajúci sa ich cesty.

Slovensko, Maďarsko a Litva sú po Česku, Lotyšsku a Estónku ďalšími krajinami, ktoré sa v blízkej dobe zapoja do programu úplného odstránenia víz.

Dohodu uzavreli zástupcovia EÚ a USA 13. marca 2008 v slovinskom meste Brdo.