V Bratislave sa hovorilo o energetickej bezpečnosti

National Security Table III (foto: archív EAC)

Krízy, ktorým čelí Európa, jej spojenci, ale i širšie medzinárodné spoločenstvo, nemajú už iba charakter vojenskej hrozby, ale sú sprevádzané viacerými hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami. V tomto kontexte sa včera (19.3.) v Bratislave diskutovalo o „energetickej bezpečnosti“ Slovenska.

Zahraničným hosťom na podujatí bol Gerhard Sabathil, riaditeľ Sekcie L (Stratégia, Koordinácia, Analýza) Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vonkajšie vzťahy. Okrem neho so svojimi príspevkami vystúpili:

  • Andrea Elscheková-Matisová, vedúca Zastúpenia EK v SR,
  • Michal Kovács, regionálny riaditeľ Euroatlantického centra,
  • Alena Žáková, riaditeľka Odboru medzinárodných vzťahov v energetike MH SR,
  • Ján Klepáč, výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu,
  • Ján Orlovský, riaditeľ Správy predstavenstva Západoslovenskej energetiky, a.s.

Všetci účastníci sa zhodli, že ak sa diskutuje o energetickej bezpečnosti, kľúčovou je i otázka „energetickej efektívnosti“. Ide o tému, ktorá sa dotýka každého článku energetického reťazca, od producenta po konečného veľko- alebo malo-odberateľa. Efektívnosť a kontrola spotreby energií sú kľúčové i z pohľadu ochrany životného prostredia a klimatických cieľov EÚ.

Ján Klepáč upozornil, že energetická bezpečnosť a liberalizácia trhu s energiami sú dva protichodné pojmy. Sabathil doplnil, že z pohľadu EÚ, okrem tradičných hráčov ako Rusko a kaspický región, sú ako partneri dôležité i krajiny severnej Afriky, zvlášť Alžírsko a Egypt. Veľký potenciál má vybudovanie slnečnej elektrárne na Sahare. Sabathil povedal, že ak by sa pre fotovoltaické účely využívala iba malá časť egyptského územia, pokryla by sa energetická spotreba západnej Európy.

Predstaviteľ Komisie uzavrel, že z pohľadu energetickej bezpečnosti je významná i platforma spolupráce medzi EÚ a NATO. Sabathil ako oficiálny predstaviteľ Komisie po prvýkrát pripustil, že transatlantické partnerstvo ponúka priestor pre zdieľanie energetických technológií.