V. Maňka: „Imigračná politika sa týka nás všetkých“

Krátka správa

V dňoch 13. až 15. septembra sa vybraní členovia Rozpočtového výboru Európskeho parlamentu, medzi nimi aj slovenský europoslanec zo skupiny európskych socialistov Vladimír Maňka, zúčastnili pracovnej cesty na Maltu, so zameraním na imigračnú politiku EÚ.

Ostrov Malta je vďaka svojej polohe častým cieľom lodí, privážajúcich imigrantov z Afriky, ktorí riskujú svoje životy kvôli vidine lepšej budúcnosti. V posledných rokoch na územie Malty prichádza ročne okolo 1 800 imigrantov. Ak vezmeme do úvahy počet obyvateľov Malty, pre tento najhustejšie obývaný štát Európy to má rovnaké dopady, ako keby na Slovensko prišlo ročne 24 tisíc alebo do Nemecka 370 tisíc imigrantov. Maltská vláda preto apelovala aj na ostatné členské štáty EÚ, aby sa spoločne podieľali na hľadaní možných riešení, čím by sa dosiahlo rovnomernejšie rozloženie v rámci EÚ.

V júli sa skončila prvá fáza operácie európskej hraničnej agentúry Frontex s názvom Nautilius. Jej  cieľom bolo posilnenie kontroly morskej hranice v centrálnej časti Stredozemného mora. Frontex zároveň poskytoval podporu maltským úradom pri komunikácii s imigrantmi. Problémom však je, že operácie Frontex-u majú len limitovaný účinok a nie všetky štáty poskytli potrebné vybavenie ako sú člny, lietadlá či helikoptéry pre jeho akcie.

Europoslanci z Výboru pre rozpočet sa zaujímali, ako Malťania využívajú fondy EÚ, určené na riešenie otázok migrácie. Počas dvoch dní sa stretli s predstaviteľmi maltskej vlády, ozbrojených síl a mimovládnych organizácií, ktorí sa podieľajú na zachytávaní lodí a poskytovaní pomoci pre imigrantov.

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútoré veci EP minulý týždeň podstane pozmenil návrh novej smernice z dielne Komisie, ktorý sa týka zjdenotenia postupu členských krajín pri navracaní a repatriácii ilegálnych prisťahovalcov. Zmeny sa týkali najmä dĺžky možného zadržiavania migrantov, zákazu kolektívnych repatriácií a individuálneho posudzovania uloženia trestu zákazu vstupu na územie EÚ.

Ako uviedol hovorca socialistickej skupiny v EP Claudio Flava, skupina pri posudzovaní návrhu Komisie výrazne zdôrazňovala posilnenie ľudského aspektu pred represívnym rozmerom. Socialisti nesúhlasia najmä s maximálnou stanovenou dĺžkou zadržiavania prisťahovalcov, ktorú Výbor stanovil na 18 mesiacov a tiež s tým, aby boli vážne chorí ľudia vracaní do krajín, kde im nemôže byť poskytnutá primeraná starostlivosť.

Komisia zároveň prichádza so súborom návrhov podporujúcich legálne prisťahovalectvo do EÚ, ktoré by malo riešiť črtajúcu sa demografickú krízu a nedostatok pracovnej sily v špecifických segmentoch pracovného trhu. Pre EÚ je kľúčové prilákanie vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí v súčasnosti vo väčšej miere smerujú do Spojených štátov amerických.

Vladimír Maňka, poslanec frakcie európskych sociálnych demokratov v EP povedal: „Na jednej strane Európska únia potrebuje ekonomických imigrantov pre udržanie svojho hospodárstva, na druhej strane však musia byť prijaté opatrenia na usmernenie migračných tokov, ktoré vytvoria bezpečný a legálny vstup na európsku pôdu.

Ideálne riešenie je pomôcť vytvoriť dôstojnejšie podmienky v tých krajinách, z ktorých migranti odchádzajú. Už dnes je Európska únia najväčším poskytovateľom humanitárnej pomoci, keď viac ako polovica svetovej pomoci pochádza z rozpočtu EÚ.

Imigračná politika sa týka nás všetkých. Obyvatelia však nie sú na tento problém pripravení. Preto je najvyšší čas, aby členské štáty spojili svoje sily a začali tejto citlivej otázke venovať náležitú pozornosť.“