V rozvojovej pomoci môžu pomôcť miestne komunity

foto: Chlapec drží nádobu s vodou v štvrti Cite Soleil v Port-au-Prince 27. januára 2010, zdroj: TASR

Európska únia je najväčším donorom rozvojovej pomoci na svete. Podľa OECD však v roku 2011 znížila celkové výdavky na rozvojovú pomoc. Členské štáty EÚ prispeli na rozvoj dohromady sumou 53 mld. eur, čo predstavuje 0,42 % HDP.

Slovensko patrí do skupiny krajín, ktoré v minulom roku zvýšilo objem rozvojovej pomoci a to dokonca o viac ako 10 %. Napriek tomu však stále zaostáva vo svojich medzinárodných záväzkoch.

Panelisti sa zhodli napríklad na tom, že Únia by sa mala snažiť lepšie prepojiť okamžitú humanitárnu pomoc s dlhodobými rozvojovými programami.

"Zásadným je prepojenie mimoriadnej pomoci s dlhodobými rozvojovými programami s cieľom dosiahnutia synergie a udržateľných reakcií na krízové situácie," vyhlásila ľudová europoslankyňa Michèle Strifflerová, ktorá viedla panelovú diskusiu o skúsenostiach EÚ z posledných kríz.

V podobnom duchu sa vyjadril aj François Grünewald, ktorý pôsobí ako výkonný riaditeľ ústavu Groupe URD, zameraného na humanitárne akcie a post-krízovú obnovu. "Musíme prepojiť know-how na oboch stranách a zároveň dodržiavať zásady, ktoré sa vzťahujú na všetky krízy," povedal a zdôraznil dôležitosť flexibility v rozličných situáciach.

Úloha miestnych komunít a samosprávy

V Európskom parlamente sa tiež ozývali hlasy za lepšie využívanie pomoci miestnych komunít a samosprávy.

„Je to hostiteľská krajina, ktorá nesie zodpovednosť za ochranu svojich občanov,“ povedal námestník generálneho tajomníka Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca Matthias Schmale.

Za pravdu mu dáva tiež vysoký komisár Nigeru, zodpovedný za iniciatívu 3N (Nigeriens Nourish Nigeriens – Nigerčania živia Nigerečanov) Amadou Alafouri. „Je veľmi dôležité zamerať sa na  miestne komunity. Budujeme kapacity a investujeme do nich,“ tvrdí.

„Dostatočne nezdôrazňujeme úlohu, ktorú by mohli zohrávať decentralizované miestne orgány v našich jednotlivých krajinách. Je mi jasné, že existuje dopyt a ochota lokálnych aktérov a mimovládnych organizácií konať a rozhodne si myslím, že majú čím prispieť," myslí si liberálny europoslanec Charles Goerens.

Europoslanec zo skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov Nirj Deva zase upozornil na pozitívnu úlohu, ktorú by pri humanitárnom úsilí mohla zohrávať armáda. Tento fakt sa v posledných rokoch potvrdil napríklad pri prírodných katastrofách na Srí Lanke alebo v Pakistane.

Rozvojovú pomoc považuje za dôležitú aj verejnosť. Podľa prieskumu verejnej mienky Barometer si až 88 % Európanov myslí, že rozvojová pomoc je dôležitá a 84 % občanov EÚ, že finančná kríza by nemala ovplyvniť objem rozvojovej pomoci.