V Schengene už aj letiská

Po zrušení pasových kontrol na pozemných a morských hraniciach medzi starými a novými členmi schengenského priestoru ako aj novými členmi medzi sebou, prišli na rad i letiská. Tie čakali na prechod na letný letový plán. V 24 štátoch Schengenu nebudú od 30. marca colníci kontrolovať vaše doklady. Pre cestujúcich v rámci schengenského priestoru budú vyhradené špeciálne terminály, ktoré ich oddelia od ostatných pasažierov.

V praxi to spôsobilo, že tí, ktorí v piatok išli z Bruselu na stretnutie ministrov zahraničia EÚ do Slovinska sa museli preukázať pasom či iným dokladom totožnosti pri odchode z belgického hlavného mesta i na letisku v slovinskej Ľubľane. Keď sa však včera vracali, boli colné kontroly už minulosťou.

Preukazovať dokladom totožnosti sa kvôli kontrole súladu s údajmi na palubnom lístku budeme musieť naďalej zamestnancom letiska. Taká bola realita aj v prvý deň platnosti nových pravidiel na bratislavskom letisku. V platnosti na dobu neurčitú zostávajú aj bezpečnostné obmedzenia pokiaľ ide o príručnú batožinu a tekutiny na palube lietadiel.

Schengenský priestor bez hraníc sa rozšíril o 9 krajín (Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko a Maltu) 21. decembra 2007. Do konca roka 2008 sa očakáva vstup Švajčiarska, Cypru a Lichtenštajnska. Rumunsko a Bulharsko, najnovší členovia EÚ, prídu na rad najskôr v roku 2011.

„Zrušenie hraničných kontrol na letiskách je posledným krokom zavŕšenia jedinečného historického činu: 24 krajín EÚ bez vnútorných hraníc. Komisia vyslovuje vďaku tým členským štátom, ktoré na svojich letiskách zriadili špeciálne „schengenské terminály“ s použitím najnovších bezpečnostných systémov“, povedal podpredseda Európskej komisie zodpovedný za dopravu, Jaques Barrot.

Za schengenské letiská sa na Slovensku budú môcť označiť z piatich len tri: Letisko M.R. Štefánika v Bratislave, letisko Poprad-Tatry a košické letisko. Bratislavské letisko, ako letisko odbavujúce najväčší počet pasažierov, kvôli splneniu podmienok postavilo nový príletový terminál C a prerábalo odletové terminály.