V4 vytvorí spoločnú bojovú jednotku pre EÚ

Krátka správa

V snahe posilniť svoje postavenie na medzinárodnej úrovni a získať nástroj pre riešenie kríz mimo svojich hraníc sa Európska únia rozhodla vytvoriť takzvané bojové skupiny. Väčšie členské krajiny môžu postaviť vlastné bojové skupiny, menšie – ako Slovensko – sa zapoja do multinárodných skupín.

Náčelníci generálnych štábov Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska sa 28. januára na rokovaní v Sliači dohodli, že spoločná bojová skupina V4 by mala vzniknúť do roku 2015 a tvoriť by ju malo asi 1500 vojakov. Pracovnú skupinu na jej prípravu chcú vytvoriť do konca tohto roku, pričom účasť v nej ponúknu aj Ukrajine. Jednotka by mala byť schopná zasahovať nielen vo vojenskej oblasti, ale aj pri väčších živelných pohromách.

Náčelníci sa dohodli, že budú trvať na tom, aby spolupráca vo vojenskej oblasti naďalej pokračovala s dôrazom na výmenu informácií, nových skúseností v oblasti výcviku personálu, špecialistov, ako i v reformách ozbrojených síl jednotlivých krajín V4. Konštatovali, že krajiny V4 sa budú ďalej podieľať na poskytovaní odbornej pomoci v reformných a integračných snahách ozbrojených síl Ukrajiny a ich priblíženiu sa k NATO.