Víza výzvou pre jednotu Únie

Pozadie

Spor začal po tom, ako Česká republika podpísala so Spojenými štátmi memorandum, ktoré má našim susedom zaručiť bezvízový styk možno už túto jeseň. Česi sa na opátku zaviazali, že posilnia bezpečnoť leteckej dopravy a budú americkej strane poskytovať dodatočné údaje o cestujúcich.

Európska únia tvrdí, že predmet bilaterálnych rokovaní je v kompetencii Únie a o bezvízovom styku pre nové členské štáty Únie by sa malo vyjednávať na úrovni EÚ-USA.

Členským štátom, ktorých sa to priamo dotýka však vadí, že Komisia pri vyjednávaniach s USA niejako zvásť nepokročila. Česká republika tak nie je jediná, ktorá bude napriek protestom Bruselu postupovať jednostranne. Ďalšími v rade je Slovensko spolu s Estónskom a Lotyšskom. Dve pobaltské republiky by mali podpísať memorandá dnes, 12. marca. Slovensko tak chystá urobiť budúci týždeň.  

Otázky

Podľa pozorovateľov je atmosféra v Únii dusná. Denník Financial Times prináša komentár nemenovaného bruselského diplomata, ktorý hovorí, že situácia môže „vyeskalovať nepríjemným spôsobom“.

Brusel tvrdí, že sa jednotlivé krajiny zaviažu k plneniu prísnejších podmienok, než k akým sa zaviazala EÚ. Do priameho sporu s právom EÚ by sa mohli členské krajiny dostať v tom prípade, ak budú jednostranne poskytovať údaje z európskych databáz osobných údajov cestujúcich.

Komisár pre priestor slobody, spravodlivosti a bezpečnosti Franco Frattini trvá na tom, že vyjednávačom o vízových otázkach bude EÚ. V Európskom parlamente povedal, že je schopný dosiahnuť dohodu so Spojenými štátmi o odstránení vízovej povinnosti pre nové členské krajiny do septembra.  

Otázka víz bude kraľovať agende zajtrajšieho (13. marca) stretnutia zástupcov EÚ a USA v slovinskom Brdo pri Kraniju. Pre Spojené štáty sú však víza predovšetkým bilaterálnou záležitosťou.

Pozície

Estónsky prezident Toomas Hendrick Ilves povedal, že jeho krajina je unavená z čakania na to, kým Brusel vyrieši vízovú otázku.

Slovenská eurposlankyňa Zita Pleštinská (EPP-ED) v pléne EP uviedla, že „akýkoľvek posun na ceste k bezvízovému styku má pre našich občanov značnú cenu, pretože znamená zrovnoprávnenie všetkých občanov EÚ.“

Dúfa, že Komisia aj Slovinské predsedníctvo si uvedomia, „že právny postih voči Českej republike za podpísanie memoranda o porozumení s USA by nebolo dobrým signálom z Bruselu práve v čase, keď prebieha proces ratifikácie Lisabonskej zmluvy. Som za prijatie kompromisu medzi jednotným postojom EÚ a prijatím pravidiel, na základe ktorých by členské štáty mohli vyjednávať s USA aj bilaterálne.“

„My budeme vyjednávačom so Spojenými štátmi. Nie je jednoducho možné, aby sme rezignovali na európsku legislatívu(…) Nemali by sme dovoliť, aby sme boli nejednotní“, povedal komisár Franco Frattini.

Holandská europoslankyňa Sophia in´t Veld (ALDE) zopakovala, že „by sme nemali podľahnúť taktike rozďeľuj a panuj, ktorú uplatňujú Spojené štáty“.