Vojenské cvičenie EUFOR v Bosne

Logo slovenského kontingentu

Krátka správa

Dnes, 16. augusta 2007, začína EUFOR (European Union Force) v Bosne and Herzegovine päťdňové rozsiahle vojenské cvičenie pod názvom „Trójsky pilier“. Cvičenie má za cieľ demonštrovať schopnosť a pripravenosť EUFOR prispieť k udržiavaniu bezpečnosti v Bosne a Herzegovine.

Podľa úradu Vysokého predstaviteľa pre Bosnu a Herzegovinu Miroslava Lajčáka, na cvičení sa zúčastnia aj záložné sily z Nemecka ako aj ostatných členov ozbrojených síl operácie. Budú použité rôzne scénáre testovania postupov pre aktivizáciu záložných síl EUFOR stacionovaných v Nemecku, Francúzsku, Taliansku a Veľkej Británii. Je to po prvý krát od tranzície EUFOR, čo sa budú nacvičovať aktivačné postupy a ide zároveň o najväčšie nasadenie vojsk na podporu EUFOR tento rok.

Pozoruhodným aspektom tejto operácie je aj účasť pechoty ozbrojených síl Bosny a Herzegoviny. Veliteľ operácie ALTHEA nemecký admirál Hans-Jochen Witthauer s veľkým potešním prijal rozhodnutie ministerstva obrany Bosny a Herzegoviny na cvičení EUFOR. Vyjadril nádej, že spolupráca s vojakmi EUFOR ešte upevní existujúce dobré vzťahy medzi týmyto dvoma ozbrojenými zložkami.

Od januára 2007 pôsobila v misii ALTHEA aj slovenská strážna čata Vojenskej polície v počte 35 príslušníkov. Na prelome júla a augusta sa uskutočnila rotácia jednotiek, ktoré pôsobia na Balkáne. Minister odovzdal striedaným príslušníkom vojenskej polície medaily za služby v mierových a pozorovateľských misiách, ktoré udelil náčelník Generálneho štábu OS SR. Príslušníkov Vojenskej polície vystriedali príslušníci ozbrojených síl SR, vrátane troch žien,  ktorí budú pôsobiť v operácii ako strážna jednotka. Slovenský kontingent sa v predchádzajúcich mesiacoch presunul z Tuzly do Sarajeva, kde bude pôsobiť aj nová rotácia.