VoteWatch: Kukan je druhý najvplyvnejší v EP pri politike rozširovania EÚ

Kukan VoteWatch rozširovanie EU

Eduard Kukan, zdroj eduardkukan.eu

 VoteWatch Europe mapuje činnosť členov Európskeho parlamentu.

VoteWatch Europe vo svojej analýze z 12. septembra píše, že hoci sa väčšina europoslancov špecializuje na vzťahy medzi EÚ a konkrétnymi krajinami, existujú aj poslanci, ktorí majú vplyv na politiku susedstva a rozširovania ako celok. Medzi 25 najvplyvnejšími poslancami v tejto oblasti sa slovenský europoslanec Kukan ocitol na druhom mieste rebríčka.

Najvplyvnejší Talian

Najvplyvnejším v tejto oblasti je podľa VoteWatch taliansky poslanec Pier Antonio Panzeri zo skupiny socialistov a demokratov (S&D). Je šéfom Delegácie EP pre krajiny Maghrebu a zohráva dôležitú úlohu pri formovaní politiky únie voči severnej Afrike. Vypracoval správy o rámcových dohodách EÚ s Alžírskom a Tuniskom a je spoluautorom správy o postoji EP k európskej susedskej politike.

Kukan, ktorý je členom Výboru EP pre zahraničné vzťahy a členom frakcie európskych ľudovcov, v tejto oblasti zavážil aj vďaka funkcii šéfa Delegácie pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko. VoteWatch ocenil aj to, že pre EP vypracoval správu o revízii európskej susedskej politiky, ako aj správu o nástroji pre európske susedstvo na obdobie 2014-2020.

Na ďalších popredných priečkach sa v tomto rebríčku ocitli britský konzervatívny poslanec Charles Tannock (člen skupiny Európski konzervatívci a reformisti), špecialista na vzťahy EÚ s Čiernou Horou, nezávislý rumunský poslanec Cristian Dan Preda, ktorý je odborníkom na vzťahy únie s Bosnou a Hercegovinou, či slovinský liberálny europoslanec Ivo Vajgl, ktorý je aktívny najmä pri správach o Macedónsku a ktorý vypracoval aj výročnú správu o integračnom pokroku tejto krajiny.

Po prvej “päťke” najvplyvnejších europoslancov z hľadiska susedskej politiky EÚ nasleduje rakúska poslankyňa zo skupiny Zelených a podpredsedníčka EP Ulrike Lunaceková, ktorá je tiež podpredsedníčkou Delegácie EP pre Bosnu a Hercegovinu a Kosovo, a slovinská poslankyňa Tanja Fajonová (S&D), zaoberajúca sa vízovými otázkami vo vzťahu k Moldavsku a Kosovu.

Desiatku najvplyvnejších eurozákonodarcov v susedskej politike uzatvára nemecký poslanec a šéf Výboru pre zahraničné veci Elmar Brok, ktorý bol ocenený za kľúčovú úlohu pri koncipovaní a definovaní politiky rozširovania EÚ počas obdobia dlhšieho ako desať rokov, ďalší nemecký europoslanec David McAllister, za správu o pokroku Srbska a činnosť v oblasti vzťahov EÚ s Kosovom a Azerbajdžanom, a chorvátsky poslanec Andrej Plenkovič, šéf Delegácie EP pre Ukrajinu a podpredseda Výboru pre zahraničné veci.