Vrtuľníky sú pre bezpečnosť EÚ kľúčové

Od začiatku českého predsedníctva sa uplynulý týždeň uskutočnilo už tretie zasadnutie Rady v ministerskej formácii na českom území. V Prahe sa na dvojdennom (12. – 13. marec) neformálnom stretnutí zišli ministri obrany krajín EÚ, aby diskutovali o vojenských operáciách, obranných kapacitách a spolupráci EÚ so strategickými partnermi. Na rokovaniach bol prítomný i Javier Solana, Vysoký predstaviteľ pre SZBP, a Alexandr Weis, riaditeľ Európskej obrannej agentúry (EDA).

Rozvíjanie vojenských kapacít EÚ

Posilňovanie vojenských kapacít sa nachádza medzi prioritami českého predsedníctva. V tomto kontexte sa na ministerskej schôdzke diskutovalo najmä o bojových vrtuľníkoch, ktorých nedostatočná dostupnosť je dlhodobým problémom. Vlasta Parkanová, česká ministerka a podpredsedníčka vlády, je presvedčená, že EÚ a NATO by mali viac spolupracovať a využívať navzájom svoje vrtuľníkové flotily, najmä pokiaľ bude počas finančnej krízy náročné vyčleniť peniaze z rozpočtov krajín na nákup nových strojov.

„Musíme zabrániť duplikovaniu. Musíme vytvoriť také mechanizmy, ktoré dovolia, aby NATO a EÚ spolupracovali spôsobom, ktorý bude viesť i k tomu, že spoločné kapacity budú využívať obe organizácie,“ povedala česká ministerka. Javier Solana ju doplnil a povedal, že je presvedčený o kľúčovej úlohe vrtuľníkov pre lepšiu akcieschopnosť EÚ.

Ministri hovorili aj o iniciatíve niekdajšieho francúzskeho predsedníctva, ktorou je Európska dopravná flotila. Česká republika a ďalších deväť krajín prisľúbili pripojiť sa k projektu, ktorého zámerom je do roku 2014 vytvoriť letku strategických dopravných lietadiel.

Ministerka Parkanová sa vyslovila i za kladenie väčšieho dôrazu na výmenný program Erasmus v oblasti vojenského vzdelávania. Podľa nej môže významne posilniť interoperabilitu armád jednotlivých členských krajín.

Spolupráca so strategickými partnermi

Ministri obrany sa zhodli, že plnohodnotná spolupráca EÚ a NATO je z hľadiska budúcnosti nevyhnutnou. Javier Solana v tejto súvislosti vyhlásil, že spolupráca oboch organizácií je v súčasnosti na najvyššej úrovni vo svojej histórii.

Pre EÚ je ďalším dôležitým partnerom OSN, od ktorej prevzala napríklad kontrolu nad misiou v Kosove. Solana je presvedčený, že rámec pre vzájomnú spoluprácu je nastavený správne. Okrem OSN je podľa neho významná aj spolupráca s Africkou úniou.

Ministri obrany sa najbližšie stretnú v polovici mája v Bruseli.