„…všetko, čo poviete, môže byť použité proti vám…“

Dempsey and Makepeace

Ak členské krajiny a Európsky parlament schvália návrh, ktorý Komisia predkladá dnes, európski policajti sa budú pri zatýkaní podobať na svojich amerických kolegov recitujúcich takzvané „Miranda Warning“.

 „Máte právo byť informovaný o trestnom čine, z ktorého ste podozrivý, máte právo na pomoc právnika, máte právo na tlmočníka a preklad dokumentov, (a máte právo) vedieť, ako dlho môžete byť zadržaný.“ Tak znie varovanie, ktoré by si mali od policajtov pred výsluchom vypočuť zadržané osoby. Návrh legislatívy získal portál EurActiv.

Na americký spôsob

Americkí policajti musia prečítať podobné vyhlásenie, tzv. „Miranda Warning“, od rozhodnutia Najvyššieho súdu z roku 1966 v prípade Ernesto Arturo Miranda proti štátu Arizona.

Rozhodnutie súdu stanovilo niekoľko usmernení k správaniu sa policajtov k zadržaným. Okrem iného stipulovalo, že „zadržané osoby musia byť pred výsluchom jasne informované o tom, že on alebo ona má právo mlčať, a že čokoľvek daná osoba povie, bude proti tejto osobe použité na súde“.

Redingovej varovanie?

V EÚ môže byť informovanie zadržaného o právach ešte komplikovanejšie, kvôli mnohým oficiálnym jazykom v členských krajinách. Ústne vymenovanie práv nemusí garantovať, že zadržaný bude rozumieť.

Stále viac Európanov žije, alebo sa nachádza mimo svoju krajinu. Vrcholom je letná sezóna, keď podľa Komisie 47% Nemcov či 34% Britov trávi dovolenku v zahraničí.

Komisárka Viviane Reding, zodpovedná za oblasť spravodlivosti a vnútra, preto navrhuje niečo ako Zoznam práv, ktorý by bol poskytnutý každej zadržanej osobe vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ. Komisia navrhne štandardný formát, členské štáty však budú mať možnosť upraviť presné znenie dokumentu.

Rozdielne prístupy zvyšujú riziko

V súčasnosti uplatňujú členské krajiny rozdielnu prax. Vo všetkých sú zadržaní zoznámení s právami ústne, 12 poskytuje aj písomný zoznam.

„Tieto rozdielne štandardy a prístupy môžu viesť k tomu, že podozriví nedostanú všetky, alebo žiadne informácie, ktoré potrebujú na svoju obranu“, píše sa v dokumente Komisie.

Toto riziko potvrdzujú doterajšie skúsenosti. Dokument Komisie cituje prípad občianky jednej členskej krajiny, ktorá  bola v zahraničí zatknutá za drogový trestný čin, a bola obvinená a uväznená bez toho, aby poznala svoje práva, alebo vedela, z čoho je obvinená. Trvalo jej štyri roky, pokiaľ bola zbavená obvinení.

Riziko sa zvyšuje s rastúcim počtom občanov Únie žijúcich v inej, ako materskej krajiny. Okrem toho, polícia stále častejšie využíva Európsky zatýkací rozkaz. V roku 2005 ich bolo vydaných menej ako 7 000, v 2008 už 14 000.